zaterdag 11 juni 2016

Suggesties voor gedachtelijke consumptie

Als horden hardnekkige verkopers aan de deur wordt er voortdurend een massa suggesties voor gedachtelijke consumptie aangeboden. Die suggesties kunnen komen in de vorm van de verwachting dat we tijdens bepaalde seizoenen bepaalde ziektes zullen oplopen of dat er reden is om bang, depressief, boos of zinnelijk te zijn, of zelfs onder het theologisch masker dat God wreed is of dat de mens voorbestemd is tot eeuwige verdoemenis. Zelfbescherming vereist dat we een geestelijker bewustzijn opbouwen. Christus Jezus heeft ons daar een blauwdruk voor gegeven in wat nu bekend staat als de zaligsprekingen (Matt. 5:1-12). De nadrukkelijke poging om zachtmoedig, nederig, liefdevol, onzelfzuchtig, vredelievend en geduldig te zijn, brengt een staat van denken met zich mee die onze ervaring alom harmonischer maakt. Ons vertrouwen in de aanwezigheid en macht van God neemt toe, evenals in Zijn bereidheid ons in alle gezondheid en vrede te bewaren. Daarom is het belangrijk onze gedachten van het ene moment tot het andere te bewaken. “Sta als een wachter aan de deur der gedachte. Door alleen die gevolgtrekkingen toe te laten, die u in uw lichaam verwezenlijkt wenst te zien, zult u uzelf harmonisch besturen” (W&G pag. 392).

Geen opmerkingen: