dinsdag 21 juni 2016

Respect voor andersdenkenden

Al nemen wij als individu de noodzakelijke verantwoordelijkheid op ons om in gematigde taal uitdrukking te geven aan onze gedachten en onze woorden zorgvuldiger af te wegen, het is niet minder belangrijk onze gedachten op de weegschaal te leggen om er zeker van te zijn dat ze uitgaan van harmonie in de menselijke verhoudingen - de onontbeerlijke samenwerking van velen om het leven van de enkeling en voor het geheel veilig, genietbaar en productief te maken. Of we het met elkaar eens zijn of niet in deze wereld maakt een groot verschil als het gaat om harmonisch samen te wonen en te werken - in ons huis, op straat, in de kerk en in de wereld. Respect voor andersdenkenden, wars van alle manipulatie, deze eigenschappen leggen de basis voor vooruitgang. Maar zijn ze ook adequaat om ‘de actualiteit van het kwaad bloot te leggen en dat te corrigeren’? Nee, dat niet, maar het is een begin. Wij moeten ieder voor onszelf gedachten en daden in overeenstemming zien te brengen met de wil van God, het goede. Gehoor geven aan Gods wil brengt ons niet in conflict met anderen maar geeft ons gezag het kwaad van de hand te wijzen. “Wees haastig welgezind jegens uw tegenpartij, terwijl gij nog met hem op de weg zijt” (Matt. 5:25 en W&G 290:20).

Geen opmerkingen: