woensdag 1 juni 2016

Altijd veilig

Verwachting van het goede is een onmisbaar element in een behandeling in Christian Science, een gedachtestaat die het ons makkelijk maakt de alomtegenwoordigheid van God te aanvaarden, die de nietsheid van het kwaad blootlegt. Deze verwachting die uit God voortkomt, wijkt noch ter rechter- noch ter linkerhand waar het de geestelijke en volmaakte aard van de schepping betreft en de onverbrekelijke eenheid van God en Zijn kind. Als een altijd beschikbare gids bij het genezen van allerlei ziektes geeft de Bijbel een rijkdom aan ervaring en voorbeelden, met de niet aflatende bemoediging ‘Vrees niet’, ‘Weest niet bevreesd’. De Bijbel sterkt ons in de overtuiging dat wij altijd veilig zijn in Gods Koninkrijk. “En de straten van [dit koninkrijk] zullen vervuld worden met jongens en meisjes, spelend op haar straten.” (Zach 8:5) Het is een vast vertrouwen in de genezende macht en tegenwoordigheid van God.

Geen opmerkingen: