woensdag 11 mei 2016

Oorspronkelijke orde

Of wij nu spreken van een wonder, een demonstratie of een genezing, ik geloof dat we in feite over hetzelfde spreken. In zekere zin laat een wonder ons eenvoudigweg het natuurlijk goede zien waar de dingen aanvankelijk verkeerd schenen te zijn. Is het dan ook niet een soort wonder wanneer door een glimp van Gods goedheid, geduld de plaats inneemt van irritatie, onrust vervangen wordt door rust, en ziekte door gezondheid? Mrs. Eddy schrijft in Wetenschap en Gezondheid p.134: “Een wonder vervult Gods wet, maar is geen verkrachting van die wet.” Iets verder vervolgt zij “Het wonder brengt geen wanorde, maar ontvouwt de oorspronkelijke orde en stelt de Wetenschap van Gods onveranderlijke wet vast.” Wat is die ‘oorspronkelijke orde’? De oorspronkelijke orde die door God geschapen is, moet goed zijn. De Heilige Schrift verklaart, dat alles wat God gemaakt heeft, goed is, evenals Hijzelf goed is - goed in Beginsel en idee. Daarom is het geestelijk heelal goed en weerspiegelt het God, zoals Hij is. (Filipp 2:5) Een ieder van ons heeft het recht en het vermogen om het goede te verwachten, om in te zien dat goede gedachten macht hebben, omdat zij oorsprong vinden in het goddelijk Gemoed. Dit stelt ons in staat om gedachten die Hem niet tot uitdrukking brengen of erkennen, te verwerpen. Wanneer wij dat doen ondervinden wij er de zegen van.

Geen opmerkingen: