donderdag 12 mei 2016

Onveranderlijke en betrouwbare attributen van God

Het oneindig Gemoed, God, openbaart Zich voortdurend aan de mens als Zijn geestelijke getuige. Dit goddelijk Gemoed is de schepper van alles; onderscheiden maar tevens onscheidbaar van Zijn schepping. God, Gemoed, is niet een soort vergroot menselijk bewustzijn. Nee, het tegendeel  is het geval, de ware geestelijke mens is juist de uitdrukking van Gods Zelfopenbaring en heeft alleen kennis van wat Gemoed tot ontvouwig brengt. De mens is niet een mini-god, hij is de idee of uitdrukking van God, Gods kind. Christian Science, die voor verlossing uitsluitend uitgaat van Gods almacht bewijst de onwerkelijkheid van enige macht die harmonie, geluk en gezondheid tracht ongedaan te maken. Door aan te tonen dat alle goede eigenschappen onveranderlijke en betrouwbare attributen van God zijn die zonder voorbehoud tot uitdrukking komen in de ware mens - de ware identiteit van de mens - wordt vrees ondermijnd en buiten gesloten. Daarmee hebben wij de wapenen om de aanspraken van het kwaad in onszelf, in ons gezin en waar het verder ook mag voorkomen in de wereld om ons heen recht toe recht aan onbevreesd tegemoet te treden. En het stelt ons in staat dit geloof dat het kwaad deel van de mens is, te vernietigen. En het stelt ons in staat dit geloof dat het kwaad deel van de mens is, te vernietigen. Als wij Waarheid in ons denken toelaten, geldt voor ons wat voor Mrs. Eddy gold, dat de ‘schaduw van oude dwalingen’ noodzakelijkerwijs uit ons denken zal verdwijnen.

Geen opmerkingen: