maandag 2 mei 2016

Inzicht in de universele werking en onaantastbaarheid van God

De Wetenschap dwingt onze aandacht van onevenwichtige, instabiele en veranderlijke stoffelijke toestanden naar een juister en geestelijker inzicht in wat God heeft geschapen en tot uitdrukking brengt. In Wetenschap en Gezondheid (p.170) zegt Mrs Eddy: “Geestelijke veroorzaking is het enige vraagstuk, dat in beschouwing moet worden genomen, want meer dan elk ander vraagstuk staat geestelijke veroorzaking met menselijke vooruitgang in verband.” Zo ontdekken we wat er werkelijk plaats vindt in tijden van verandering. En zo worden angst en onzekerheid, die hun oorzaak vinden in stoffelijke gevolgtrekkingen, uitgebannen terwijl wij duidelijker gaan zien hoe de hand van God werkt in het leven van de mensen. God is Geest, de enige, oppermachtige oorzaak, die een en al goedheid is en Wiens schepping volkomen geestelijk is. Een geestelijk standpunt erkent het goede dat God aan al Zijn kinderen, aan iedereen zonder uitzondering, geeft. Dit betekent dat wij bij alles wat we willen verwerkelijken en ervaren het geestelijk begrijpen voorop moeten stellen, dat openbaart dat het heelal, de mens inbegrepen, zich in volledige harmonie beweegt met het goede en door Waarheid en Liefde wordt bestuurd. En een glimp hiervan, een ogenblik slechts van inzicht in de universele werking en onaantastbaarheid van God is voldoende om onze kijk op de wereld te veranderen.

Geen opmerkingen: