dinsdag 3 mei 2016

Het oneindig goede kent geen veranderlijkheid

De stof in de weegschaal leggen van succes is bedrieglijk, want de ware substantie van onze voorziening is Geest. En hoe zou je het geestelijk goede moeten afwegen op de schaal van beperkingen? Mrs. Eddy schrijft in Wetenschap en Gezondheid (p. 319): “Indien men zijn levensvooruitzichten van een stoffelijke grondslag uit berekent, zal dit inbreuk maken op de geestelijke wet en de verwachtingen van de mens op een dwaalspoor leiden.” Als de substantie van het goede niet in de stof te vinden is, waarom de hele wereld afzoeken naar het goede, als het, op dit moment, even dichtbij is als God Zelf? Het idee is de voorziening - en er is altijd een overvloed van ideeën iedere dag. Geestelijke ideeën zorgen voor onze behoeften op een uiterst praktische manier. Hoewel het verschijnsel van de ‘vette jaren’ afgewisseld door de ‘magere jaren’ zich soms aan ons opdringt, zijn de ene God en Zijn wet van het oneindig goede aan geen enkele veranderlijkheid onderhevig. Iets dat geen beperkingen kent kan niet wisselen tussen meer en minder.

Geen opmerkingen: