zondag 22 mei 2016

Geestelijk daglicht

Christian Science plaatst alles in een geestelijk daglicht, waardoor zogenaamde sterfelijke kenmerken vervagen voor het ware beeld van de mens, nobel, harmonisch en vol vrede, zodat geen enkele idee ons waardeloos of onbelangrijk voorkomt. En zo wordt waargemaakt wat de apostel zegt: “Gij zijt allen kinderen van het licht, en kinderen van de dag, wij zijn niet van de nacht, noch van de duisternis.” (1Thess.5:5) Als onze liefde alleen uitgaat naar hen die tot onze eigen specifieke beschaving of godsdienst behoren, voldoen we niet aan de geestelijke eis, de inherente goedheid van de mens te zien en erkennen dat die door God geschapen is, die de weg vrij maakt om in vrede met elkaar te leven. De tijd is gekomen om elkaar wederzijds te verrijken met naastenliefde. Toen Mozes aan zijn vermogen twijfelde om de kinderen Israëls uit Egypte te leiden, ontving hij een boodschap die hem op praktische manier hielp: ‘IK BEN DIE IK BEN… Alzo zult gij tot de kinderen Israëls zeggen: IK BEN heeft mij tot u gezonden.’ (Ex.3:14) Deze boodschap geldt ook voor u en mij.  De IK BEN van de goddelijke almacht geeft ons de waarheden die wij kunnen begrijpen en die tot genezing leiden als we ons eraan houden. Zo ontvouwt zich de oplossing in ons bewustzijn. En genezing is het onvermijdelijk gevolg als wij het beeld van de duisternis in ons bewustzijn vervangen door het beeld dat God ziet, geestelijk en eeuwig.

Geen opmerkingen: