zaterdag 21 mei 2016

Compleet ongefragmenteerd geheel

De Wetenschap van Christus is welbeschouwd een wetenschap, toepasbaar en bewijsbaar in alle aspecten van de ervaring. ‘De leer van Christus’ houdt een aantal onweerlegbare feiten in, onder andere de definitie van God als uitsluitend goed, als oneindige Geest, als het universele Beginsel en als Liefde. Gods schepping dan wordt gezien als de weerspiegeling van de ware aard van de schepper. Alles wat Zijn koninkrijk betreft is per definitie goed, geestelijk, zuiver en één geheel -- en Zijn koninkrijk omvat alles. Daarom dan ook is er een onverbroken, eeuwige continuïteit van het goede dat Gods schepping op natuurlijke wijze tot uitdrukking brengt, een onvernietigbare eenheid van alle schepselen met het goddelijk Leven, een compleet ongefragmenteerd geheel dat God bestemd heeft om Zijn aard te weerspiegelen. De volledige idee die Leven tot uitdrukking brengt kent geen verval, noch vernietiging. Elke expressie van Leven, de atmosfeer en leefomgeving van Liefde is geen moment verstoken van alles wat goed en onaantastbaar is. Een gebed dat van deze grondbeginselen uitgaat - en het leven dat daarbij aansluit - geven ons de ideeën die nodig zijn om verandering te brengen in de wereld om ons heen. Het is het krachtigste middel om een gefragmenteerde planeet te genezen!

Geen opmerkingen: