zaterdag 30 april 2016

God is alwerkend

God is alwerkend. Dat wil zeggen dat hij alle daadwerkelijke actie voortbrengt, alle actie in stand houdt en alle actie beheerst. Hij is de grote IK BEN, de enige die handelend optreedt, die Zich voor altijd laat kennen als de actie van het geestelijk heelal en de geestelijke mens. Een oorzaak die een en al actie is, kan in haar gevolg niet minder actief zijn. Een alwerkende God kan niet anders dan aan Zichzelf uitdrukking geven als een actief mens en in uw ware geestelijke aard bent u deze mens, het dynamisch werkend en actieve gevolg van uw dynamische actieve oorzaak. En als God eeuwige actie is, dan moet het eeuwig uit Hem voortvloeiend gevolg, oftewel de mens, ook eeuwig actief blijven. Als wij Zijn stralende activiteit niet ten volle uitdragen, zien wij onszelf niet zoals God ons ziet. Hij ziet ons alleen als de tijdloze uitstraling van Zijn leeftijdloze Geest. Hij ziet ons alleen in termen van Zijn onvermoeibaar wezen. En dat betekent dat Hij ons niet als een sterveling kan zien, en zelfs niet als iemand die op weg is onsterfelijk te worden. Hij ziet ons alleen in termen van Zijn eigen onvermoeibare wezen. Hij ziet ons op het hoogtepunt van Zijn eigen volmaaktheid, actief binnen de structuur van Zijn eigen smetteloze onsterfelijkheid.

Geen opmerkingen: