zondag 20 december 2015

Men heeft op U vertrouwd

Individuele en collectieve vooruitgang en bevrijding komen alleen, wanneer het denken leert op God te vertrouwen. Het menselijk intellect zal de problemen van het sterfelijk bestaan niet oplossen. Alleen de goddelijke intelligente zal dit doen. “De menselijke gedachte”, schrijft Mrs. Eddy in Wetenschap en Gezondheid (blz. 126), “heeft nooit ook maar het geringste deel van het ware zijn ontworpen. Het menselijk geloof heeft op zijn eigen wijze de echo van Geest gezocht en geïnterpreteerd en schijnt deze zodoende verkeerd overgedragen en stoffelijk nagebootst te hebben; maar het menselijk gemoed heeft nooit een werkelijke toon voortgebracht of een positief geluid doen horen.”
Alleen hij, die goddelijke gedachten tot de zijne kiest, niet alleen af en toe, maar altijd en ondanks de blijken van het tegendeel, leert dagelijks uur na uur, het onmetelijk belang zien van zijn keus. De gedachten die wij als gids kiezen om ons te besturen en te beïnvloeden zijn òf menselijk òf goddelijk. De vraag is: Welke zijn het? Jesaja (26:3) schreef: ”Gij zult allerlei vrede bewaren, want men heeft op U vertrouwd.” Op deze wijze bewaren wij niet alleen onze eigen vrede, maar de macht van positief, opbouwend denken, dat één is met zijn goddelijke bron en bezieling, helpt mee om voor anderen het mesmerisme te verbreken van negatief en angstig denken. In het ja van het positief goddelijk weten wordt alle onzekerheid, twijfel, terughouding en ontwijking opgegeven. Goddelijke gedachten zijn immer tegenwoordig en beschikbaar voor hem, zie zich vereenzelvigt met Gemoed.

Geen opmerkingen: