dinsdag 15 december 2015

Het reine Gemoed

Christian Science verklaart dat zonde en disharmonie nooit het werkelijke wezen van de mens binnengaan. Zij raken de mens zelfs niet aan. Het geestelijk zijn van de mens is ondoordringbaar voor disharmonie of ziekte.  God en Zijn schepping zijn in alle eeuwigheid volmaakt. God, het goddelijk Beginsel, is de bron, de oorsprong en oorzaak van al wat bestaat. Er kan niets zijn behalve, of buiten God, want Hij is het al-omvattende Zijn.  Alle werking gaat van Hem uit en wordt door Hem bestuurd. De mens Gods is noch een ziek noch een zondig sterveling. In Miscellaneous Writings schrijft Mrs. Eddy, p. 260: “Jezus wist, dat de in dwaling verkerende sterfelijke gedachte alleen in zichzelf de veronderstelling vasthoudt, dat het kwaad bestaat en dat zonde, ziekte en dood haar subjectieve toestanden zijn; hij wist ook, dat het reine Gemoed de waarheid van het zijn is, die iedere gewaande of elementaire tegenstelling van Hem, die Alles is, onderwerpt en vernietigt.” In werkelijkheid bestaat er geen kwaad van enige soort, waarvan wij verlost moeten worden, doch alleen ons geloof er aan, dat moet worden vernietigd. Geen in dwaling verkerende mentaliteit kan zich vasthechten aan de mens, die in eeuwigheid het ene, juiste, onfeilbare Gemoed weerspiegelt, dat God goed is. De mens is volmaakt in God, voor eeuwig gescheiden van en onberoerd door het kwaad en van deze geestelijke basis uit kunnen wij onze menselijke problemen oplossen.

Geen opmerkingen: