zondag 13 december 2015

De enige goede kant van het bestaan

Vaak hoor je zeggen: “Alles zal wel goed komen.” Zo’n uitlating is tot op zekere hoogte een troost. Het zal iemand misschien hoop geven, maar het geeft geen enkele zekerheid over de uitkomst. In de Bijbel lezen wij: “Zo zult gij heden weten en ter harte nemen, dat de Heere die God is, boven, in de hemel, en onder, op de aarde, niemand meer.” God en Zijn volmaakte schepping zijn “heden” de enige werkelijkheid die er is of ooit geweest is. Wij kunnen dat stap voor stap bewijzen in gezondheid, harmonie, en welzijn. Deze komen voort uit het gebed dat Gods alheid en eenheid, de mens inbegrepen, aanvaardt en het kwaad als een leugen verwerpt. Elk bewijs, groot of klein, van genezing of karakter hervorming, dat wij bereiken door ons begrijpen van deze stelling, versterkt ons weer in het wetenschappelijk besef dat de mooie kant - de geestelijk juist kant - inderdaad de enige kant is. Dat besef gaat optimisme te boven. Het aanvaardt uitsluitend het goede als de werkelijkheid van het bestaan. Mrs. Eddy schrijft in Christian Healing blz. 10: “God is Alles, en in alles: daarmee is de kwestie van een goede en een slechte kant van het bestaan afgedaan. Waarheid is het werkelijke; dwaling is het onwerkelijke.”

Geen opmerkingen: