woensdag 4 november 2015

Strategisch punt voor Liefde

In de Bijbel staat in Hebr. 11:1: “Het geloof nu is een vaste grond der dingen die men hoopt, en een bewijs van zaken die men niet ziet.” Met dit geloofsvertrouwen kunnen we sereen, veilig, kalm en mentaal rustig zijn, wat er ook om ons heen mag gebeuren in onze relatie tot andere mensen, in onze werkkring of de  wereld. Zulk een individueel ervaren  van vrede is niet een zich zelfzuchtig terugtrekken uit de wereld. Het is geen metafysisch kloosterleven. Veeleer kunnen we zien, dat we daarmee een strategisch punt voor Liefde gewonnen hebben en voor Waarheid stelling genomen hebben, waardoor de zegevierende vrede van God de mensheid kan zegenen. Over de uiteindelijke triomf van Gods wil en het komen van Zijn vrede op aarde, schrijft Mrs. Eddy in Wetenschap en Gezondheid, blz. 96: “Deze stoffelijke wereld begint reeds nu het strijdperk te worden voor met elkaar in botsing komende krachten. aan de ene zijde zullen er wanklank en wanhoop zijn; aan de andere zijde Wetenschap en vrede.” Door vertrouwen in dit soort vrede, kunnen we in deze tijd de “vaste grond” daarvan bezitten en de aanwezigheid daarvan voelen in ons bewustzijn.

Geen opmerkingen: