zaterdag 24 oktober 2015

Waarom een vijand liefhebben?

Jezus zei eens: “Hebt uw vijanden lief, zegent ze die u vervloeken, . . . en bidt voor degenen die u geweld doen en die u vervolgen.” Waarom een vijand liefhebben? Wat valt er bij te winnen? Alles! Niet alleen hangt ons eigen geluk en onze gezondheid ervan af of wij allen liefhebben, maar het voortbestaan zelf van de mensheid staat op het spel. Wat is eigenlijk een vijand? We moeten gaan inzien dat het geen personen zijn, maar slechte eigenschappen die de mensen toelaten en die de oorzaak zijn van alle onenigheid. Onze vijanden zijn zelfzucht, trots, haat, vrees, om er een paar te noemen. En door deze verkeerde gedachten in ons bewustzijn toe te laten raken we in conflict met onszelf, met anderen en maken we onszelf ziek. Hoe moeten we nu die vijanden liefhebben? Door wetenschappelijk gebed. Om te beginnen scheiden we in onze gedachten deze verkeerde karaktertrekken af van onze zogenaamde vijand - of dat nu een persoon of een natie betreft. We realiseren ons dat de goddelijke Liefde deze dwalingen nooit heeft gemaakt, dat ze geen oorzaak of werkelijkheid bezitten. dan zien we ook in dat, aangezien de enige werkelijke Oorzaak goed is, elk gevolg daarvan, de geestelijke mens, ook goed moet zijn. Als we dit vastgesteld hebben, nemen we van elke slechte eigenschap die we onze naaste toegedacht hadden het omgekeerde. Dat wil zeggen: we doen  dat in gedachten. We vervangen elke slechte eigenschap door de goddelijke eigenschap die er het tegengestelde van is en altijd de waarheid over de geestelijke mens aangeeft. We erkennen liefde in plaats van haat; goedheid eerder dan het kwaad; naastenliefde en geen vijandigheid; vriendelijkheid in plaats van sluwheid en eerlijkheid voor oneerlijkheid. En we houden deze goddelijke kenmerken vast totdat er in ons denken geen spoor meer over is van een vijandige gemeenschap. En tenslotte moeten we ons consequent aan die volmaaktheid houden, ongeacht wat de lichamelijke zintuigen ons anders willen vertellen. Niet alleen zullen conflicten verdwijnen, maar ons leven zal gelukkiger en beter worden, beter in elk opzicht.

Geen opmerkingen: