maandag 12 oktober 2015

De alheid van Geest

De Bijbel vereist logisch redeneren vanuit een geestelijke basis. God is Alles-in-alles - almacht, alomtegenwoordigheid, alle bewustzijn. Dus moeten wij toegeven dat er geen enkele werkelijkheid kan zijn in het kwaad, in welke vorm dan ook. Als wij trouw zijn aan de Al-God, ontkennen wij het kwaad, in welke vorm vorm het zich dan ook voordoet, als een stuk bedrog - een waanvoorstelling. En dat is precies wat Christian Science van ons vraagt om te doen. De alheid van Geest, de alheid van Liefde, de alheid van het goddelijk Gemoed, de alheid van onsterfelijk Leven is een voortdurende uitdaging als wij de Bijbel en Wetenschap en Gezondheid lezen. De erkenning van Gods alheid eist bovendien van ons dat de voortdurende erkenning dat wat niet geestelijk is, in feite niet bestaat. Dat alles wat niet liefheeft, in feite niet bestaat. Dat alles wat non-intelligent is, niet bestaat.  Zelfs de dood, die, naar men kan zeggen de afwezigheid van Leven is, moet als onwerkelijk worden erkend. De dood moet als een soort valse veronderstelling afgewezen worden, daar God, onsterfelijk Leven, immertegenwoordig is. Zo moeten ook disharmonie en elke vorm van ziekte als onbestaanbaar worden erkend, omdat zij de alheid van God, of het goede ontkennen. Gebrek en lijden zijn dus in waarheid ook onwerkelijk, omdat anders God, Ziel, en Zijn wet van overvloed en harmonie niet door alles en in alles aanwezig zou zijn. Als gevolg van dit wetenschappelijk redeneren kunnen we de lijdende mensheid helpen door gebed en begrijpen van Zijn macht en genade.

Geen opmerkingen: