maandag 28 september 2015

Heraut

Weerspiegeling: stralend vanuit de goddelijke bron

De Christian Science Heraut - 15 juli 2015
Oorspronkelijk gepubliceerd in de maart 2015 editie van The Christian Science Journal.
In de goddelijke Wetenschap wordt de mens gezien als het beeld en de gelijkenis van God, zoals de Bijbel aangeeft in Genesis 1: 26, 27. De mens is Gods weerspiegeling van Hemzelf. Hieruit volgt de conclusie dat het goddelijk Gemoed, God, Zichzelf altijd openbaart in Zijn idee, Zijn beeld en gelijkenis.
Eén aspect van een weerspiegeling is, dat het nooit gescheiden is van het origineel. De mens, als Gods weerspiegeling, is nooit gescheiden van zijn bron en sluit door weerspiegeling alles in wat God is. Omdat God alles is en de mens alles bezit wat in God, het goddelijk Gemoed, besloten is, manifesteert de mens alle eigenschappen of kwaliteiten van zijn bron: intelligentie, begrijpen, wijsheid, sterkte, integriteit, creativiteit, enzovoort. Het aantal eigenschappen is onbeperkt, en ieder mens kan ze allemaal tot uitdrukking brengen omdat een spiegelbeeld alles weerspiegelt van het origineel. Deze activiteit van God naar de mens is precies wat er ononderbroken plaatsvindt – hier en nu – want God, het goddelijk Beginsel, veroorzaakt het.

Geen opmerkingen: