donderdag 3 september 2015

Bouwen op vaste grond

Staal en beton zien er in onze ogen uit als erg massief. Maar wat zeggen de natuurkundigen? Zij beschrijven dezelfde stoffen als een massa bewegende moleculen. En uiteindelijk kan deze vaste massa teruggebracht worden tot energie. Zelfs ons lichaam is alleen maar een hoeveelheid stoffelijke energie. Christian Science gaat nog verder en toont aan dat deze zogenaamde energie een projectie is van verkeerde opvattingen, van onjuiste zienswijzen en foutieve veronderstellingen die maar in ons ronddraaien en zich ons bewustzijn noemen. Hoe belangrijk is het dan dat we deze onware mentale energie verwisselen voor geestelijke energie, de substantiële, zuivere, geestelijke ideeën of waarheden van de goddelijke Liefde. Als we dat doen met behulp van geestelijke studie en overtuigd gebed, dan bouwen we op een vaste grond, in overeenstemming met de goddelijke wet. Het stoffelijke wijkt voor het geestelijke en onze verhelderde gedachten bouwen een beter lichaam op. Wetenschap en Gezondheid blz. 425 vat deze eenvoudige maar dwingende uitspraak samen: “Het bewustzijn bouwt een beter lichaam op, wanneer het vertrouwen in de stof is overwonnen.”

Finding God in a materialistic world

 Sentinel Audio Chat

Klik hier voor audio

Geen opmerkingen: