maandag 20 juli 2015

Basis van vrede en veiligheid

“De Heere onze God is een enig Heere.” “Ik ben Alles.” De alheid en éénheid van God is de basis van wet en orde. Het is de basis van vrede en veiligheid. Deze “Ene” deelt zichzelf niet in stukjes, werkt zichzelf niet tegen, begrijpt zichzelf niet verkeerd, kwetst zichzelf niet en vernietigt zichzelf evenmin. Deze “Ene” is oneindig, ondeelbaar, alles-omvattend en - misschien nog wel het allerbelangrijkste - volkomen goed. Wij leven het eerste Gebod na en wij doen een beroep op Gods immertegenwoordige wet, als wij slechts één macht erkennen, één Gemoed - dat zichzelf tot uitdrukking brengt als Alles. En onze naaste liefhebben als onszelf betekent dan dat wij niets voor onze naaste als werkelijk beschouwen dat niet gelijk is aan de aard van God, alles wat wij niet als waar voor onszelf willen beschouwen. Dit vereist een zeer bewuste beslissing. Er is oefening voor nodig. Maar het is beslist de moeite waard.

Geen opmerkingen: