woensdag 31 december 2014

Happy New Year


Heraut

We mogen niet mopperen

van De Christian Science Heraut- - 1 februari 2011
De Christian Science Heraut, 2.2011

Wij waren, zijn en zullen altijd blijven in Gods bewustzijn, waar de mens geestelijk geschapen is. 
De dag ziet er anders uit als we ons op dit geestelijke feit concentreren en met overtuiging de ontvouwing van het goede verwachten. God is de enige macht. 

woensdag 24 december 2014

Season Greetings


Heel gelukkig Kerstfeest

en 

Voorspoedig Jaar 2015

zondag 21 december 2014

Trans-Siberian Orchestra - Christmas Canon (full version) the one you wa...

Gepubliceerd op 13 nov. 2012
Could not find out who did this song for nothing at first. You have no idea how many Christmas albums I went thru! If you was looking for this song here it is.

vrijdag 19 december 2014

Heraut

Wat The Christian Science Monitor voor mij betekent

Een missie die ik ondersteun

van De Christian Science Heraut- - 5 december 2014
Oorspronkelijk gepubliceerd in de 3 februari 2014 editie van de Christian Science Sentinel.
Hier volgt het verhaal over hoe The Christian Science Monitor mijn carrière veranderde.
Ik had nooit het plan gehad naar de universiteit te gaan. Mijn schoolervaring was een bittere teleurstelling geweest. ik kon de kritiek van de leraren niet verdragen. Ik werd erdoor ontmoedigd en voelde me ongeschikt voor een academische opleiding.

donderdag 18 december 2014

Chiming Christmas 2014 on the Christian Science Plaza

Gepubliceerd op 16 dec. 2014
Listen to a recording of "O Little Town of Bethlehem" and "Greensleeves" from the Chimes of The First Church of Christ, Scientist, Boston. This was recorded outside, so some ambient noise, such as wind and people, are present. Please enjoy!

dinsdag 16 december 2014

Boodschap van God

Een verhaal over een ster die een belofte van verlossing inhield.Toen Jezus geboren werd, scheen er een ster boven de plaats waar zijn kribbe stond. De drie koningen zagen de ster en volgden die tot ze in Bethlehem kwamen, waar ze Maria en Jozef met het kind aantroffen. Ze wisten dat hij, Christus Jezus, de verlosser was. Jezus wees de weg aan voor alle mensen om hun ware huis in God te vinden. In Wetenschap en Gezondheid, blz. 332 lezen we: “Christus is de ware idee, die het goede verkondigt, de goddelijke boodschap van God aan de mensen,die tot het menselijk bewustzijn spreekt.” Je kunt je gedachten tot God richten als je angstig of verdwaald bent - en zelfs als je je schaamt over je dwaasheden. Zijn Christus - die boodschap van God dat Hij bij je is en dat alles goed is - is er altijd om je te helpen. De Christus maakt je duidelijk wat je doen moet en waar je heen moet. Hoe kunnen we de Christus vinden? Wij kunnen stil zijn en onze gedachten tot bedaren laten komen. Dan kunnen we bidden en luisteren naar Gods stem, die zegt dat Hij onze Vader-Moeder is en ons liefheeft. Dan voelen we ons veilig in het besef dat wij in feite al thuis zijn bij onze Vader-Moeder God. En dat is nog beter dan uit te kijken naar een ster.

zondag 14 december 2014

An Eternal Christmas

An eternal Christmas

From the December 2014 issue of The Christian Science Journal
Trouble listening? Try updating your Flash player.
I don’t think my home was ever as beautiful. Peace had descended. All was calm. My family was tucked into bed. With fragrant candles burning and a warm fire crackling, I cuddled up in an armchair in front of our Christmas tree and drank in the scene.

Next chat 16 december 2014

Christmas: A reminder of God's great gift

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on December 16, 2014 at 2:00 pm EST. Please come back to hear the broadcast!
Diane Marrapodi
The Discoverer and Founder of Christian Science, Mary Baker Eddy, wrote: “Christmas to me is the reminder of God’s great gift,—His spiritual idea, man and the universe,—a gift which so transcends mortal, material, sensual giving that the merriment, mad ambition, rivalry, and ritual of our common Christmas seem a human mockery in mimicry of the real worship in commemoration of Christ’s coming” (The First Church of Christ, Scientist, and Miscellany, p. 262).
Bring your questions to this live audio chat to explore how we all can understand and honor this true idea of the Christ at Christmas, which uplifts us spiritually and brings peace and healing to our lives.
About Diane Marrapodi: Throughout her life, Diane has experienced, firsthand, the value of approaching life from the spiritual perspective taught by Christian Science. She cherishes the fact that God's love and the truth of Christian Science are unchanging, eternal, and universal—available to all. The Bible and Mary Baker Eddy's discovery of Christian Science, recorded in her book Science and Health with Key to the Scriptures, were the basis for Diane's reason for hope and healing of grief when she received word of her brother's suicide. Several years later, this same Science sustained her after a serious car accident, when the doctors who first treated her held out no hope that she would walk again or be in full possession of her mental faculties if she lived.
The constancy and effectiveness of Christian Science and its healing application led Diane, right out of college, to devote her life to its study, teachings, and public practice—serving first for a decade as a Christian Science nurse, and then as a Christian Science practitioner since 1981 and a teacher since 1985.

vrijdag 12 december 2014

The divinity of Christ

The divinity of Christ
excerpt from a lecture by E.A.Kimball - p.300
...God is the creator of life and life only. Now the Mind, the intelligence, the infinite wisdom that is God and that created all things, created Christ Jesus, His off-spring, the divine manifestation of God to man. In considering Christ, Christian Science teaches that the reality of Christ, the immortality, the divinity, the sonship, is not in the mere bodily presence, not in the corporeal presence of Jesus that was born of Mary; but the divinity of Christ is in the Mind which was in Christ. Christian Science teaches that it was the Mind that is God which also was in Christ Jesus. Therein is the divinity of Christ, therein is the immortality of this divine Godlike son of God. It was the Mind that is divine which was in Christ Jesus that constituted his Messiahship, that makes him the Saviour. It was this Mind that is the voice of God to man. It is this Mind that shows forth the power of God. It was this Mind that came to do the will of God and to fulfil the divine law. It was this Mind that came to seek and to save that which was lost; that came to destroy the works of the devil. It was this Mind that overcame. It was this Mind that healed the sick, reformed the sinner, raised the dead, removed mountains, walked upon the waves, raised Jesus from the dead and overcame every form of evil that opposes itself to the welfare and heaven of man.
It was this Christ that demonstrated, for the benefit of a suffering and an apparently doomed humanity, the divine nature, the divine purpose, the divine willingness, he divine law and power, and showed man that this power was not a far off obscured thing, but that it was a thing ever present, a thing for you and me now and everywhere. Christ Jesus came to demonstrate and to enforce not the law of death, but the law of Life.

donderdag 11 december 2014

Zijn goddelijk plan

Omdat God Zelf volmaakt is, moet Zijn werk ook volmaakt zijn en moet Zijn plan slagen. Gods plan is groots en wij staan met ontzag en bewondering tegenover Zijn oneindige macht en majesteit, maar beseffen wij wel ons eigen verband tot Zijn plan? Luister naar de merkwaardige verklaring van Mrs. Eddy in het Christian Science leerboek (blz. 303): “God zou, zonder het beeld en de gelijkenis van Zichzelf, een onwezenlijkheid zijn, of een niet tot uitdrukking gekomen Gemoed. Hij zou geen getuige of bewijs van Zijn eigen natuur hebben.” Van hoe veel belang is dan ons werkelijk, geestelijk zelf voor God! Want het is door de mens, dat God Zich uit.
Zo wordt God, werkend door Zijn weerspiegeling, zijn beeld en gelijkenis, waarneembaar voor het mensdom. Al Gods ideeën werken samen in één grote gemeenschap om Gods plan in vervulling te doen gaan en eenieder heeft zijn eigen, door God aangewezen, taak, die geen ander ooit kan vervullen.
Hoezeer onze individuele opdrachten ook mogen verschillen, het vermogen om te slagen is altijd aan God ontleend. Zoals Paulus zegt (1 Kor. 12:4): “Daar is verscheidenheid der gaven, doch het is dezelfde Geest.” Het is God die in ons werkt. Waar ook de werkelijke mens, Gods beeld en gelijkenis, naar voren treedt, daar komt Gods verlossende macht aan het licht en komt Zijn goddelijk plan in de menselijke ervaring in vervulling.

dinsdag 9 december 2014

Harmonisch

Hetzelfde Gemoed dat het lichaam geneest en de harmonie herstelt, maakt ook de samenleving gezond en harmonisch. Gods verklaring tegen Mozes: “IK BEN DIE IK BEN” is een wet ter vernietiging van het sterfelijk gemoed en alles wat daarmee samengaat, persoonlijk of in de gemeenschap. Het bevel één God te hebben, één Gemoed, wijst erop dat Geest de bron is van alle ware intelligentie die alles bestuurt. In feite komen de drang naar het goede in de mens en alle positieve invloeden in de samenleving voort uit deze ene bron, het goddelijk Gemoed. De betrouwbaarheid van Beginsel, de warmte van Liefde, de reinheid van Ziel, de onvernietigbaarheid van Waarheid, de eenheid en alheid van God, het goede, zijn de geestelijke krachten die de samenleving in stand houden. Geen van deze onontbeerlijke elementen komt uit de stof voort. Ze zijn uitdrukking van Geest, ze maken de wil van God, de grote “IK BEN”, openbaar.

maandag 8 december 2014

Gedicht

Iedere stap in vertrouwen
Heilig, veilig is het pad
van licht - vast onder iedere stap
die het leven vraagt.
God verliest ons
geen moment uit het oog
als wij de smalle betreden.

Beschermd en veilig
in het enge duister
dat onrust zaaien wil.
Geloof, hoop, gebed verjagen
schaduw en beangstiging.
En opnieuw zien wij Zijn pad van licht.

-- Marian Cates

Each trusting step
Hoyl and secure is the avenue
of Light - wholly beneath
each trusting step of life.
God holds us steadily in His
ever-tender sight, as we enter the narrow.

Wholly safe, even in the night.
Wholly still in the dark
that would try to disquiet.
Our hope, our prayer, our praise
part the shadows of these alleyways,
instantly revealing His avenue of
ligth, firm beneath each trusting step.

-- Marian Cates
Heraut, jaargang 62, nr. 2

zondag 7 december 2014

Next chat 9 december 2014

Jesus: Living and proving the love of Christ

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on December 09, 2014 at 2:00 pm EST. Please come back to hear the broadcast!
Karl Sandberg
The run-up to Christmas is a good time to ponder Christ Jesus' extraordinary healing work, his conviction of God's love for humanity, and the spiritual laws he demonstrated as he healed people and taught his disciples how to carry on his ministry. It's also a time to learn how Christ-healing continues today through Mary Baker Eddy's discovery of Christian Science.
About Karl “Sandy” Sandberg: Sandy was born and raised in the Chicago area, into a family dedicated to the teachings and practice of Christian Science. During his senior year of college, Sandy applied to the Chaplain Training Program at The Mother Church in Boston and served as a chaplain in the United States Army for ten years.
Following his military service, and with a wife and two small children, Sandy entered into the full-time practice of Christian Science healing. He became a teacher of Christian Science in 1988 and has served The Mother Church as First Reader, on the Board of Education, and in several other positions over the past 40+ years. Sandy currently lives and teaches in the Boston area.

vrijdag 5 december 2014

Gods wet van herstel

GODS WET VAN HERSTEL

van De Christian Science Heraut- - 5 november 2014
Oorspronkelijk gepubliceerd in de januari 1916 editie van The Christian Science Journal
De mens leeft op goddelijk bevel. Hij is geschapen en wordt geregeerd, gesteund en geleid volgens de wet van God. Een wet is een regel die vastgesteld en gehandhaafd wordt door macht, is wat bestendigheid en stabiliteit bezit, dat wat onveranderlijk en blijvend is en waar niet aan getornd kan worden – “gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid.” De doeltreffendheid van een wet is geheel in handen van de macht die de wet ten uitvoer legt. Een (zogenaamde) wet die niet uitvoerbaar is, is geen wet en heeft niets met het begrip wet te maken. God is de enige schepper, de enige wetgever. Alle macht, werking, intelligentie, leven en bestuur in het heelal behoren aan God toe en hebben Hem altijd toebehoord. Hij is de Oppermachtige Heerser en deelt Zijn macht met niemand anders.

Lees verder>>>

woensdag 3 december 2014

Familie

Christian Science leert ons, dat er slechts één oneindig scheppend Beginsel is, Liefde, de Vader-Moeder van de mens, die hiervan de uitdrukking is. Daarom bestaat er maar één familie van Gods ideeën; een oneindige familie. Als wij Gods welwillendheid voor onszelf willen voelen, dan moeten wij inzien dat deze op even werkelijke en altijd doeltreffende wijze ook onze naaste omvat. Als wij willen dat onze naaste geduld opbrengt voor onze tekortkomingen of fouten, moeten ook wij deze verlangde verdraagzaamheid tegenover hem beoefenen. Het rondvertellen van een boosaardige mededeling over een ander, kan het voor hem moeilijk maken. Er bestaat een groot verschil tussen louter roddel en het wetenschappelijk blootleggen van de dwaling, dat noodzakelijk is om deze te kunnen genezen. Hoe eenvoudig en zonder omwegen beschrijft de Prediker deze menselijke zwakheid: “Wees niet te snel met uw mond, en uw hart haaste zich niet een woord uit te brengen voor Gods aangezicht; want God is in de hemel en gij zijt op de aarde; daarom laat uw woorden weinig zijn. Want gelijk de droom komt door veel bezigheid, alzo de stem van de zot door de veelheid van woorden” (Pred. 5:1,2). Mrs. Eddy schrijft in Wetenschap en Gezondheid blz. 467: “Het tweede gebod: “Gij zult uw naaste liefhebben als uzelf” is daaraan gelijk. Men moet grondig begrijpen, dat alle mensen één Gemoed hebben, één God en Vader, één Leven, Waarheid en Liefde. Het mensdom zal volmaakt worden, naarmate dit feit aan het licht komt; er zal geen oorlog meer zijn en de ware broederschap der mensen zal worden gevestigd.”

dinsdag 2 december 2014

Mozes

Zijn ouders waren Hebreeërs en door bepaalde omstandigheden werd hij opgevoed aan het hof van Farao. Toen Mozes een man geworden was, werd zijn probleem wat zijn identiteit werkelijk was steeds groter. Hij vroeg waarschijnlijk hetzelfde af als zovelen onder ons doen, nl. “Wie ben ik eigenlijk?” In zijn wanhopig zoeken naar een antwoord reageerde hij met zo’n heftig geweld op een onrechtvaardigheid, dat hij moest vluchten in de woestijn en hij werd herder. Maar de vraag naar zjin identiteit liet hem niet los. Terwijl hij bezig was een brandende braambos in het bergachtige woestijngebied nader te onderzoeken, werd hem iets groots geopenbaard. Hij hoorde God de volgende belangrijke woorden spreken: “IK BEN DIE IK BEN” (Ex.3:14). Op dat moment begon Mozes in te zien dat God, Geest, het enige Ego is, de bron van alle identiteit. En dat de mens de uitdrukking is van dit goddelijk Ego. Mozes begreep dat God zijn enige Ego was, en dat betekende een keerpunt in zijn leven. Letterlijk gesproken “vond” hij zichzelf toen hem duidelijk werd dat de mens het beeld en de gelijkenis van God is. Onder Gods leiding was Mozes in staat de kinderen Israëls uit gevangenschap en onderwerping te leiden naar het beloofde land. Let even goed op deze volgorde: de ontdekking dat God het enige Ego is; de ontdekking dat de identiteit van de mens de uitdrukking is van dit goddelijk Ego, en hoe dit leidt tot vrijheid uit onderwerping en gevangenschap en voert naar het beloofde land.

maandag 1 december 2014

Heraut

We zijn nooit buiten de cirkel van vreugde

van De Christian Science Heraut- -24 september 2014
Oorspronkelijk gepubliceerd in de november 2013 editie van The Christian Science Journal
De rusteloze verteller van Herman Melville’s Moby Dick bekende dat er “een klamme druilerige novemberstemming” in zijn ziel heerste. Het was niet zozeer een bepaalde maand, maar een gedachtestaat. En hij veronderstelde dat als hij naar zee ging, dit hem zou genezen, maar ontdekte al spoedig dat er meer nodig is om innerlijke vrede te herstellen.