zondag 30 november 2014

Next chat 2 December 2014

A life filled with purpose, not stress

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on December 02, 2014 at 2:00 pm EST. Please come back to hear the broadcast!
Mary Beattie
Has stress been burdening your life? Do you think it holds you back from fulfilling your purpose? Speaking of God, the Bible says, "This people have I formed for myself; they shall shew forth my praise." (Isa 43:21) Join Mary Beattie, a Christian Science practitioner as she answers questions on this topic. She will show how being faithful to demonstrating our spiritual, God-given nature, will reveal our true purpose and how we can fulfill it, without stress.
About Mary Beattie: While Mary’s young family was growing up, they lived in Malaysia, England, and Australia, but found they were never tied to the same neighborhood for a sense of security or happiness.  For Mary and her husband, a sense of purposeful employment did not come from being tied to the same office. Spiritual sense was found to be an antidote to stress. That same spiritual sense also led to satisfying purpose in a variety of roles in education.

donderdag 27 november 2014

The healing power of God

Gepubliceerd op 24 nov. 2014
Evan Mehlenbacher, CSB, shares some powerful examples of the prayer that heals.

This video is one of five talks given as part of a lecture series on, “Spiritual Solutions for Lasting Health,” sponsored by First Church of Christ, Scientist, Pasco, Washington, on October 11, 2014.

For more information about Evan, visit http://christianscience.com/mehlenbacher

woensdag 26 november 2014

Liefde leidt

In Miscellaneous Writings, blz. 117, schrijft Mrs. Eddy in één korte zin: “Wees er zeker van dat God u de weg wijst; haast u dan die onder alle omstandigheden te volgen”. Wanneer God ons de weg wijst, komt er in onze dagelijkse bezigheden een besef van de alheid van het goede, een zekerheid dat Liefde leidt, het weten dat iedere idee van Gemoed op de juiste plaats in harmonie werkzaam is. Het goede is iets dat nu bewezen kan worden. Waarheen we onder Gods leiding ook gaan, we vinden er stille rustplaatsen in plaats van spanningen. Een glimp van het goddelijke op te vangen, in plaats van ons op te winden over de getuigenis van de stoffelijke zin, zegent en zuivert ons. Het bewustzijn van Gods leiding opent de weg naar resultaten en stelt ons in staat onze bestemming gemakkelijk, veilig en op tijd te bereiken.

maandag 24 november 2014

Preventief werk

Bijna iedereen heeft een slot op de deur van zijn huis. Waarom? Omdat het makkelijker is gevaar te vermijden door het op een afstand te houden, dan het uit te werpen, nadat het bij ons is binnengekomen. Is dit niet precies hetzelfde, als wat er gebeurt in ons denken? Wetenschap en Gezondheid verklaart op blz. 234: “Wij moeten meer met het goede dan met het kwade vertrouwd raken en ons even zorgvuldig voor elke vorm van waangeloof hoeden, als wij onze deuren tegen het binnensluipen van dieven en moordenaars grendelen.” Is niet het preventieve werk, of het waken tegen dwaalgeloof, als een veiligheidsslot op de deur van ons denken? Is dit niet een bescherming, die onaangename ervaringen als besmetting, epidemieën en ongevallen voorkomt? Kwade gevolgen kunnen worden voorkomen, doordat wij begrijpen, dat alleen God de mens bestuurt. Deze wijze van denken zal ons onvatbaar maken voor schijnbare ongemakken zoals bijvoorbeeld het koude weer. Wij leren in Christian Science geen kwaad te voorspellen of te verwachten. “Is zulk preventief werk niet eigenlijk kwaad voorspellen?” Neen, dat is het niet als het ons doel is ons zozeer bewust te zijn, dat wij de wapenrusting Gods dragen, dat iedere grootspraak van het zogenaamde kwaad machteloos blijkt te zijn, omdat het kwaad niet uit God, het goede, voortkomt. In de Bijbel vind je de beschrijving over beschermende wapenrusting in de brief van Paulus aan de Efeziers (6:14-17).

zaterdag 22 november 2014

Next chat 25 november 2014

Thanksgiving—giving gratitude to God

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on November 25, 2014 at 2:00 pm EST. Please come back to hear the broadcast!
Ward-Julie-web
For many people Thanksgiving is a time to pause and be grateful for all the good experienced in the past year. But what about specifically giving gratitude to God—seeing God as the source of all good? The Bible says, “Offer unto God thanksgiving; and pay thy vows unto the most High” (Psalms 50:14). 
Finding genuine gratitude in our hearts for God and God’s goodness in our lives not only makes us happier; it uplifts, transforms, and heals us. To explore more deeply the healing power of giving gratitude to God, bring your questions to this live chat with Christian Science practitioner and teacher Julie Ward.
About Julie Ward:  Julie lives with her husband outside of Atlanta, Georgia, where she grew up. She danced with a regional ballet company in Atlanta and became its associate director before leaving to become a full-time Christian Science practitioner in 1986. She has served her church in many capacities, but her favorite role is teaching Sunday School. In 2006, she became a teacher of Christian Science, and soon after she became a Christian Science lecturer. She has written a number of articles for the Christian Science Sentinel and The Christian Science Journal.

vrijdag 21 november 2014

Thanksgiving

Gratitude, the spearhead of healing

From the September 11, 1978 issue of the Christian Science Sentinel
Sometimes we forget to be grateful. We are so overwhelmed—or hypnotized—by illness, lack, grief, that we feel there is little or nothing to be grateful for. And so we build up an imaginary wall between ourselves and the healing Christ and then retreat behind this wall to commiserate with ourselves. Instead, we need to be thankful that God is ever present and that because of this profound truth difficulties lie in the realm of hypnotic suggestions. If we realize this, feel it deeply through prayer, the imaginary obstruction to our spiritual realization will lose its appearance of reality; we will be healed.

dinsdag 18 november 2014

Next chat 18 november 2014

Breaking the impulse to judge others—or yourself

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on November 18, 2014 at 2:00 pm EST. Please come back to hear the broadcast!
Lari Snorek-Yates
Whether it's on social media, at work, school, or elsewhere, we can be tempted to judge others, sometimes without even realizing what we're doing. And sometimes feelings of failure or frustration lead us to judge ourselves in a harsh and unforgiving way. Want to stop the pattern of judging and begin to enjoy loving your neighbor and yourself? Join this chat to discover how Christ, the divine message of God’s love, can break the cycle of reaction by giving you healing thoughts toward yourself and others.
About Lari Snorek-Yates: Lari is a practitioner of Christian Science healing living in Boston, Massachusetts, and is a member of the Christian Science Board of Lectureship. Before entering the full-time healing practice, Lari's work focused on sustainable development and peacebuilding. She was an adjunct professor of gender and development issues at the World Learning Institute, an organization focused on social justice and community action. Lari has served the Christian Science church in many capacities, including as the Africa Liaison for The Mother Church’s International Service Department and The Christian Science Publishing Society.

vrijdag 14 november 2014

Vrucht

Sedert mensenheugenis is vrijheid het hoge doel geweest, waarnaar elk menselijk wezen streefde. Vrijheid is niet in uiterlijke dingen gelegen, zij is binnen in de mens. Vrijheid ligt binnen het bereik van ieder mensenkind, dat werkelijk bereid is vrij te zijn.
In zijn eerste zendbrief aan Timotheus schreef Paulus: “Strijd de goeden strijd des geloofs, grijp naar het eeuwige leven, tot hetwelk gij ook geroepen zijt.”

Deze ‘goede strijd des geloofs” is de strijd om ons geloof in God en in de mens, als Gods idee ongeschonden en zuiver te bewaren. Dit geloof omvat het eeuwige Leven, of Waarheid. Het is de vrijheid om het goede te kennen. Het verlangen naar vrijheid, dat in het menselijk hart woont, is goedbeschouwd het verlangen om goed te zijn, de begeerte datgene in ons leven tot uiting brengen, wat wij in werkelijkheid zijn, en bevrijd te worden van alles wat aan de volheid van het zijn in de weg staat. Zelf-mesmerisme is het enige wat in de weg staat aan een volkomen verwezenlijking van de ons door God geschonken vrijheid.

Het zijn is vrijheid, eeuwig en begerenswaardig. Gehoorzaamheid aan de Waarheid is de weg tot vrijheid. Gehoorzaamheid is niet een beperkende eigenschap, die sommige wegen van ons denken en handelen afsluit. Gehoorzaamheid is een eigenschap, die alle wegen voor ons ontsluit, alle juiste paden naar geluk en welslagen voor ons open stelt. Gehoorzaamheid is God alles voor ons te laten zijn. Vrijheid is de vrucht van het begrijpen van God.

maandag 10 november 2014

Licht

Het geestelijke is nooit te bovenzinnelijk om praktisch te zijn. De verlichting van Geest komt tot ons, waar wij zijn. Ons vermogen het te ontvangen hangt af van ons geestelijk verlangen en onze bereidwilligheid om God te kennen. Het licht van Gemoed is er voor u en voor mij, en het stelt ons in staat volmaakt te zien. Omdat wij Gemoed weerspiegelen zien wij niet alleen goed, maar verlichten ook anderen. Kunnen wij niet altijd het licht van Waarheid uitstralen? Mrs. Eddy zegt in Wetenschap en Gezondheid (blz. 266): “De mens is de idee van Geest; hij weerspiegelt de zaligmakende tegenwoordigheid, die het heelal met licht overstraalt.” Het licht van Liefde is overal. Het eigen ik heeft de neiging om aanspraak te maken op het geestelijk licht en ontkent de tegenwoordigheid ervan voor anderen. Dit is kortzichtigheid. Wij moeten het licht weerspiegelen en iedereen omvatten in de heerlijke stralen van geestelijke verlichting.

zaterdag 8 november 2014

Choosing WiselyGepubliceerd op 24 jun. 2014
Choosing Wisely - a parody of the infectious Pharrell Williams song "Happy" - choose wisely when it comes to making health care decisions and if you choose wisely it will make you happy.

Next chat 11 november 2014

Breaking free from sensuality 

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on November 11, 2014 at 2:00 pm EST. Please come back to hear the broadcast!
Tony Lobl
From ads, music, film and television, the message presented is often sensual - an unrestrained indulgence of the physical senses. Because of this constant barrage, some people have come to see satisfying material desires as the way to finding happiness. But is this really the case?
Mary Baker Eddy, the Discoverer and Founder of Christian Science, wrote in her book Science and Health with key to the scriptures, "Selfishness and sensualism are educated in mortal mind by the thoughts ever recurring to one's self, by conversation about the body, and by the expectation of perpetual pleasure or pain from it; and this education is at the expense of spiritual growth." (SH 260:24-260:28)
In this chat, Christian Science practitioner, Tony Lobl will answer questions on this topic, pointing to the fact that spiritual good, which comes from God, reveals a satisfaction that is permanent and leads to progress and joy in life.
About Tony Lobl: As a teenager Tony discovered a love of writing, and since encountering Christian Science at university he has made its understanding and practice a priority. After graduating, he spent ten years taking short-term freelance jobs, mainly in the media industry, to take time to think and pray, be creative, and travel. From his early thirties he’s filled various roles in the Christian Science movement including his current positions as UK and Ireland media and legislative representative and as a Christian Science lecturer (for special audiences) which draw on both his love of communicating and his love of sharing Christian Science with those unfamiliar with it. He and his wife, Jenny, live in London and are both Christian Science practitioners.

vrijdag 7 november 2014

Heraut: Gods wet van herstel

GODS WET VAN HERSTEL

van De Christian Science Heraut- - 5 november 2014
Oorspronkelijk gepubliceerd in de januari 1916 editie van The Christian Science Journal
De mens leeft op goddelijk bevel. Hij is geschapen en wordt geregeerd, gesteund en geleid volgens de wet van God. Een wet is een regel die vastgesteld en gehandhaafd wordt door macht, is wat bestendigheid en stabiliteit bezit, dat wat onveranderlijk en blijvend is en waar niet aan getornd kan worden – “gisteren en heden dezelfde en in der eeuwigheid.” De doeltreffendheid van een wet is geheel in handen van de macht die de wet ten uitvoer legt. Een (zogenaamde) wet die niet uitvoerbaar is, is geen wet en heeft niets met het begrip wet te maken. God is de enige schepper, de enige wetgever. Alle macht, werking, intelligentie, leven en bestuur in het heelal behoren aan God toe en hebben Hem altijd toebehoord. Hij is de Oppermachtige Heerser en deelt Zijn macht met niemand anders.

Heraut

We zijn nooit buiten de cirkel van vreugde

van De Christian Science Heraut- -24 september 2014
Oorspronkelijk gepubliceerd in de november 2013 editie van The Christian Science Journal
De rusteloze verteller van Herman Melville’s Moby Dick bekende dat er “een klamme druilerige novemberstemming” in zijn ziel heerste. Het was niet zozeer een bepaalde maand, maar een gedachtestaat. En hij veronderstelde dat als hij naar zee ging, dit hem zou genezen, maar ontdekte al spoedig dat er meer nodig is om innerlijke vrede te herstellen.

donderdag 6 november 2014

Guest Lecturer series

4/23: Maintaining spiritual conviction in a matter-based world

   00:00       00:00