dinsdag 8 juli 2014

Zwaartepunt

Waar leggen we het zwaartepunt van onze gedachten? Kiezen we elk moment in onze gedachten voor rechtvaardigheid in onze omgang met anderen, handhaven wij de morele wet scrupuleus, zijn we helemaal oprecht zowel in ons privéleven als in het zakenleven en hebben wij onze naaste lief als onszelf? Wij kunnen niet voor onszelf bepalen wat goed en wat slecht is, ONS LEVEN getuigt van ons standpunt. En dat standpunt is mee bepalend. Stel u eens voor dat iedereen leefde volgens de hoogste morele maatstaven. En dat dat weerspiegeld wordt in onze regeringen? Zijn wij verantwoordelijk voor ons land en voor de wereld? Net als Paulus in de Bijbel, spoort ook Mrs. Eddy aan: "Bid voor de welvaart van ons land en voor zijn overwinning in de strijd; dat rechtvaardigheid, genade en vrede steeds zijn regering mogen kenmerken en dat deze alle volken zullen besturen. Bid dat de goddelijke aanwezigheid zowel onze president en zij die belast zijn met de uitvoerende macht als onze nationale rechterlijke macht blijft leiden en zegenen, het congres wijsheid geven en onze natie met de rechterarm Zijner gerechtigheid steunen” (Christian Science versus Pantheism, blz. 14:11).

Geen opmerkingen: