dinsdag 15 juli 2014

Quote"Het gebed, dat de zondaar hervormt en de zieke geneest, is een onvoorwaardelijk geloof, dat alle dingen mogelijk zijn voor God - een geestelijk begrijpen van Hem, een ontzelfde liefde."
Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift,
door Mary Baker Eddy,
p. 1:1

Geen opmerkingen: