woensdag 2 juli 2014

De weg

‘De weg’ waar Jezus het over heeft is ‘eng’ en ‘nauw’. Hij zegt: “Gaat in door de nauwe poort; want wijd is de poort, en breed is de weg, die tot het verderf leidt, en velen zijn er, die door deze ingaan; want de poort is eng; en de weg is nauw, die tot het leven leidt, en weinigen zijn er, die deze vinden (Matth. 7:13,14). Alles wat de moeite waard is, vereist volledige toewijding, of een nauwe poort. Sport vraagt een strenge training en zelfdiscipline. Om een concertpianist te worden is eindeloos oefenen, oefenen en nog eens oefenen nodig. Ook voor ware Christelijkheid of geestelijk denken is oefening nodig, maar dat is geen zaak om rouwig over te zijn, integendeel, dat is vol vreugde en inspiratie en het geeft iets waar we wat aan hebben. Elke dag staan we opnieuw voor de keuze, nemen we de smalle en rechte weg, dan moeten we andere wegen links laten liggen. De meesten volgen de massa die zich op de brede en gemakkelijke baan voortbeweegt; het is de welbetreden weg en we hebben er nooit gebrek aan gezelschap. Er is zoveel dat ons afleidt van de enge en nauwe weg, die van ons voortdurende gehoorzaamheid vraagt aan het eerste gebod. Hoe brengen we de 'weg' in praktijk? Vergeet niet dat het een weg is van leiderschap in de hoogste betekenis, de weg van harmonie tussen mensen, de weg naar vooruitgang - het verlangen naar een geestelijker begrip van leven.

Geen opmerkingen: