vrijdag 20 juni 2014

Vrede geef ik u

Als ik de verslaggeving in de media over de verwarring zoals oorlog en misdaad rondom mij niet van me af kan zetten, hoe kan ik dan vrede hebben?  Vrede is de belofte en beloning voor het doen van het goede. Regeringen hebben niet het recht hun onderdanen een barbaars gedrag af te dwingen, dat niet meer is dan een karikatuur van beschaving. Oorlog is op zichzelf een kwaad, iets barbaars en duivels. Een overwinning in de dwaling is een nederlaag in Waarheid. Oorlog hoort niet thuis in het rijk van het goede; oorlog doet afbreuk aan macht en komt tenslotte ten val, van het eigen zwaard doorboord. Het Beginsel van alle macht is God, in God is Liefde. Alles wat in het menselijk denken of doen een element brengt dat tegengesteld is aan Liefde, is nooit een vereiste, nooit een noodzakelijkheid en wordt ook door de wet van God de wet van Liefde, niet gesanctioneerd. De Grondlegger van het Christendom heeft gezegd: “Mijn vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u.” Wanneer ik voor de spiegel sta en de muur hier voor mij net was opgeblazen met spiegel en al, wat zou er dan gebeuren met mijn ‘weerspiegeling’? Wordt er bewust van dat er met jouw weerspiegeling niets zou zijn gebeurd, omdat jouw weerspiegeling daar is waar je bent, en dat je, wanneer je je zou omdraaien en in een andere spiegel zou kijken, of in honderd andere spiegels, je jouw weerspiegeling in al die spiegels zou zien. Jouw weerspiegeling is veilig bij jezelf; God ziet Zijn weerspiegeling op dezelfde manier, helemaal veilig in Zijn liefdevolle armen, dicht, dichtbij, o zo dichtbij Hem. Deze gedachte houdt zegen in voor allen naar wie jouw gedachten uitgaan en allen in elk rampgebied.

Geen opmerkingen: