donderdag 19 juni 2014

Liefde tot uitdrukking

Op welke manier komt Liefde tot uitdrukking? Liefde geeft. In de Bijbel  heet het: “Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft” (Joh.3:16). Als de Liefde in ons tot uitdrukking komt, dat wil zeggen als we vriendelijk zijn, anderen helpen en de nederigheid hebben om onszelf weg te cijferen, dan geven we actief uitdrukking aan die tedere liefde die uit de goddelijke bron voortvloeit en de hele mensheid omvat. Een sterfelijke en stoffelijke opvatting van het leven aanvaardt het uitgangspunt van de geestelijke liefde soms niet. Links en rechts van ons horen we van burenruzie, zien we haat en moord, het beeld van de ene mens die een wolf is voor de andere mens. En om wat dichter bij huis te blijven, het is niet altijd eenvoudig onszelf lief te hebben. Ja, we moeten onszelf en anderen liefhebben. Liefde voldoet alleen dan aan haar essentie van geven als we het gebod van Jezus opvolgen, God lief te hebben en onze naaste als onszelf. Ontbreekt een van deze elementen, dan voldoet de liefde niet langer aan haar essentie. Wat is er voor nodig onszelf lief te hebben? Zodra we de goddelijke kwaliteiten herkennen die onze ware aard uitmaken is het niet moeilijk meer. Hoe meer we beseffen dat alle liefde direct uit het hart van het goddelijke opwelt, des te edelmoediger wordt onze liefde voor anderen. Het maakt een einde aan gevoelens van haat voor onszelf en voor onze naaste.

Geen opmerkingen: