woensdag 18 juni 2014

Kenmerkend

Mary Baker Eddy openbaart ons Gods liefde voor de mens als de zoon of dochter van God. Door haar werk gaan wij iets meer begrijpen van onze individuele eenheid met God de Vader, zodat ook wij kunnen zeggen: “Ik en de Vader zijn één.” Zij verduidelijkt: “Zoals een waterdruppel één is met de oceaan, een lichtstraal één is met de zon, zo zijn ook God en de mens, Vader en zoon, één in wezen. De Bijbel zegt: “Want in Hem leven wij, bewegen wij ons, en zijn wij.” (Wetenchap en Gezondheid, blz. 361). Elke eigenschap die de goddelijke natuur uitmaakt, is bepalend voor de ware aard van een ieder van ons: liefde, intelligentie, reinheid, vergevingsgezindheid enz. Wat kenmerkend is voor God is kenmerkend voor ons in onze eenheid met Hem.

Geen opmerkingen: