vrijdag 6 juni 2014

Heraut

Goddelijke wet: ongeëvenaard machtig

van De Christian Science Heraut- - 1 november 2010
Oorspronkelijk gepubliceerd in The Christian Science Journal van oktober 2007
Wet! Het woord alleen al impliceert de macht van de goddelijke Wetenschap. Christian Science is de geestelijke wet in praktijk gebracht, en belichaamt het begrip van de onweerlegbare goddelijke kracht. De geestelijke wet wordt geschraagd door onbeperkte autoriteit. Hij is ongeëvenaard machtig. Of zoals Mary Baker Eddy het stelde: “Gods wet bestaat uit drie woorden, ‘Ik ben Alles’ en deze volmaakte wet is altijd aanwezig om elke aanspraak van een andere wet af te wijzen” (No and Yes, blz. 30). Dat is een uiterst substantiële en bondige verklaring van wet – zijn potentievermogen en werkwijze.

Geen opmerkingen: