zaterdag 28 juni 2014

Heraut

Liefde laat de wereld draaien…

van De Christian Science Heraut- -10 Juni 2014
Oorspronkelijk gepubliceerd in de 24 februari 2014 editie van de Christian Science Sentinel.
Het bekende Engelse gezegde, “Love makes the world go round”, is gebaseerd op een concept, waarmee velen van ons elke dag bidden en heeft een veel diepere betekenis dan vaak wordt vermoed.
Christus Jezus droeg zijn volgelingen op, overeenkomstig Deuteronomium 6:5 en Leviticus 19:18, God lief te hebben en hun naasten als henzelf (zie Markus 12:30, 31). De schrijver van de Eerste Brief van Johannes legde er de nadruk op, dat God Liefde is en herhaalde meermaals, wat Jezus leerde over de noodzakelijkheid elkaar lief te hebben (zie 1 Johannes 4:7, 8). Mary Baker Eddy accentueerde de belangrijkheid van liefde in al haar werken en schreef over de doorslaggevende rol ervan voor het genezen. Liefde is een essentieel ingrediënt in veel aspecten van het leven.

Geen opmerkingen: