maandag 23 juni 2014

Geheim

Wij kunnen alleen dan echt in vrede leven als we het vertrouwen hebben dat God met ons is - dat Hij voor ons zorgt. Dat is het geheim van de enige ware en duurzame vrede: te weten dat God Liefde is en dat Hij liefdevol voor ons allen zorgt. Wij moeten die vrede  opeisen als een goddelijk recht, als ons goddelijk erfdeel. In dat licht gezien wordt duidelijk dat ongerustheid, angst, spanning, zorgen, teleurstelling, boosheid, verdriet, neerslachtigheid in wezen niet bij ons horen omdat zij niet tot Gods natuur behoren - die vrede, kalmte, zuiverheid, evenwichtigheid, gelijkmoeidigheid en absolute onverstoorbaarheid is. Wanneer we de genezende werken van Christus Jezus nader bekijken, zien we dat hij bij elke gelegenheid inderdaad vrede tot stand bracht. Toen hij op de bruiloft water in wijn veranderde, had dat in zekere zin vrede tot gevolg. Kunt u zich de ontsteltenis van de ouders van de bruid en van de gasten voorstellen? Hij nam alle gevoel van bezorgdheid of boosheid weg die er bij die gelegenheid zou zijn geweest, omdat de gastheer wellicht zijn plicht niet had gedaan! Toen hij de verdorde hand herstelde, melaatsheid en verlamming heelde, zwakzinnigheid en krankzinnigheid genas en duivelen uitwierp, de scharen spijzigde, de storm op zee stilde en de doden opwekte - herstelde hij de vrede van het verloren koninkrijk der hemelen dat vrede is. Vrede is ook “God met ons”, een teken dat Hij met ons is.

Geen opmerkingen: