maandag 30 juni 2014

Behoed en bemind en gezegend

We moeten tot steeds ruimere opvattingen van het zijn komen. “Tot ruimere opvattingen” komen is zoiets als uit de duisternis in het licht komen, uitleggen wat niet begrepen wordt, of niet voor de hand ligt. Wij horen wel eens van mensen die zo gehypnotiseerd worden dat zij geloven dat er iets is als het er niet is, maar ook het omgekeerde geval - iemand laten geloven dat iets er NIET is, als het er WEL is. Dit laatste is veelzeggend voor deze tijd, waarin we zo vaak worden gemesmeriseerd door beelden van economische recessie, van een slechte gezondheid, gebrek aan eenheid in het gezin en gebrek aan werkgelegenheid. Denken we dat Gods substantie en goedheid afwezig zijn? We moeten weten dat de boom des levens met zijn pracht en bloei er altijd is en dat de stoffelijke zintuigen ons niet voor de gek kunnen houden door te vertellen dat die verdwenen is. Onze ingeboren geestelijke zin stelt ons in staat gevrijwaard te blijven voor de hypnose van gebrek en niet-zijn. Nu is het een moment om bewust te zijn van de alles-omvattende aanwezigheid van Liefde, die ieder van ons omvat, hier en nu, altijd. Deze Liefde is nooit, onder wat voor moeilijke omstandigheden we ook verkeren, ook maar voor een moment afwezig, en geen macht op aarde kan ons verhinderen Gods liefde te voelen precies zoals wij die nodig hebben, of dat nu is als vader, als moeder, of echtgenoot, vrouw of broer. Op dit ogenblik heeft de goddelijke Liefde ons lief. “Behoed en bemind en gezegend” zoals Gezang 278 uit de Hymnal van Christian Science zegt.

zondag 29 juni 2014

Next chat 1 Juli 2014

How can I grow spiritually?

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on July 01, 2014 at 2:00 pm EDT. Please come back to hear the broadcast!
Barbara Pettis
If you’ve ever asked yourself that question, this chat is for you. It’s helpful to understand how each of us can grow spiritually because spiritual growth is a key ingredient of being able to do quick, consistent, and effective spiritual healing.
Mary Baker Eddy tells us in Science and Health with Key to the Scripturesthat “the great point of departure for all true spiritual growth” is to “rid ourselves of the belief that man is separated from God, and obey only the divine Principle, Life and Love” (p. 91). So, as we begin to accept that we are always at one with God, and learn more how to live in accord with God’s direction at all times, we will inevitably become more spiritually minded and become better healers.
To explore this further, bring your questions to the chat with Christian Science practitioner and teacher Barbara Pettis from the Boston, Massachusetts area.
About Barbara Pettis: Barbara has devoted herself for many years to the practice and teaching of Christian Science. She was previously involved with public schools and worked as a writer and editor. She has lived in Asia, in Europe, and in many parts of the United States. She currently lives and teaches in the Boston area.

zaterdag 28 juni 2014

Heraut

Liefde laat de wereld draaien…

van De Christian Science Heraut- -10 Juni 2014
Oorspronkelijk gepubliceerd in de 24 februari 2014 editie van de Christian Science Sentinel.
Het bekende Engelse gezegde, “Love makes the world go round”, is gebaseerd op een concept, waarmee velen van ons elke dag bidden en heeft een veel diepere betekenis dan vaak wordt vermoed.
Christus Jezus droeg zijn volgelingen op, overeenkomstig Deuteronomium 6:5 en Leviticus 19:18, God lief te hebben en hun naasten als henzelf (zie Markus 12:30, 31). De schrijver van de Eerste Brief van Johannes legde er de nadruk op, dat God Liefde is en herhaalde meermaals, wat Jezus leerde over de noodzakelijkheid elkaar lief te hebben (zie 1 Johannes 4:7, 8). Mary Baker Eddy accentueerde de belangrijkheid van liefde in al haar werken en schreef over de doorslaggevende rol ervan voor het genezen. Liefde is een essentieel ingrediënt in veel aspecten van het leven.

vrijdag 27 juni 2014

Quote


donderdag 26 juni 2014

Geloof in twee goden

Een geloof in twee goden of machten en twee scheppingen moet een einde nemen. Waar ligt de grens? Hier volgt een gedicht dat het allemaal in een notendop weergeeft:

“Zeg, waar vereenzelvig jij je mee,
met de mens uit Genesis één, of Genesis twee?
De waarheid kan niet in beide staan;
Je neemt of de een of de andere aan.
In vers zesentwintig hoofdstuk één is het Geest
die de mens naar zijn gelijkenis geschapen heeft.
De mens uit hoofdstuk twee, geschapen uit het stof der aarde
Verliest zijn hoop in de hemel en zijn waarde.
Je hebt de keuze uit je ene of je andere jij,
de geestelijke of de sterfelijke, maar niet allebei.
Waar het in feite op neerkomt is wat je aanvaardt
Als beeld van jezelf, als je ware aard.
Komt dat beeld overeen met Genesis één, is het goed
En ben je het gezegend kind van het ene Gemoed.
Maar zeg je ik ben uit de stof ontstaan of uit Adam’s zij
Dan ben je tot niets gereduceerd zoals Einstein zei.
Maar dat je bestaat - daarop zeg je geen nee -
Ze is bewijs van je afkomst uit één, niet uit twee.
Zo aanvaard dan met vreugde je werk’lijke wezen
dat goed is en geestelijk. En God zij geprezen!”

woensdag 25 juni 2014

Nieuw op JSH-Online


Now available: new features on JSH-Online

Announcements
JSH-Online now includes greater access and greater value than ever before. Newly added to JSH-Online are audio editions of the Journal and SentinelThe Christian Science Monitor Daily News Briefing, eBibleLesson Express, and hundreds of pamphlets, anthologies, and special editions dating back over 120 years. This expanded subscription provides a window into the activities of The Christian Science Publishing Society including,

maandag 23 juni 2014

Geheim

Wij kunnen alleen dan echt in vrede leven als we het vertrouwen hebben dat God met ons is - dat Hij voor ons zorgt. Dat is het geheim van de enige ware en duurzame vrede: te weten dat God Liefde is en dat Hij liefdevol voor ons allen zorgt. Wij moeten die vrede  opeisen als een goddelijk recht, als ons goddelijk erfdeel. In dat licht gezien wordt duidelijk dat ongerustheid, angst, spanning, zorgen, teleurstelling, boosheid, verdriet, neerslachtigheid in wezen niet bij ons horen omdat zij niet tot Gods natuur behoren - die vrede, kalmte, zuiverheid, evenwichtigheid, gelijkmoeidigheid en absolute onverstoorbaarheid is. Wanneer we de genezende werken van Christus Jezus nader bekijken, zien we dat hij bij elke gelegenheid inderdaad vrede tot stand bracht. Toen hij op de bruiloft water in wijn veranderde, had dat in zekere zin vrede tot gevolg. Kunt u zich de ontsteltenis van de ouders van de bruid en van de gasten voorstellen? Hij nam alle gevoel van bezorgdheid of boosheid weg die er bij die gelegenheid zou zijn geweest, omdat de gastheer wellicht zijn plicht niet had gedaan! Toen hij de verdorde hand herstelde, melaatsheid en verlamming heelde, zwakzinnigheid en krankzinnigheid genas en duivelen uitwierp, de scharen spijzigde, de storm op zee stilde en de doden opwekte - herstelde hij de vrede van het verloren koninkrijk der hemelen dat vrede is. Vrede is ook “God met ons”, een teken dat Hij met ons is.

zondag 22 juni 2014

Next chat 24 juni 2014

Comfort that takes away grief

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on June 24, 2014 at 2:00 pm EDT. Please come back to hear the broadcast!
Tim Mitchinson
If you are grieving or want to help someone who is struggling with grief, come to this live chat with a Christian Science healer. During the chat you'll not only find comfort, but also a way to be free of grief. In her discovery of Christian Science, Mary Baker Eddy learned that Christ, God's message of love to all humanity, is ever with us. This message of God's love will help you understand that you are not alone, that divine Love is with you and will guide you out of darkness of sorrow into light.
In one of her poems Mrs. Eddy wrote, "Give to the pleading hearts comfort and rest" ("Our National Thanksgiving Hymn, Poemsp. 78). Bring your questions, your pleading heart, and join us for an hour of healing and discovery of how you can be free of grief.
About Thomas Mitchinson: Tim discovered his love for the healing power of Christian Science during his teen years. He took Christian Science Primary class instruction and began a part-time healing practice before he had graduated from college. Tim has been listed as a practitioner in The Christian Science Journal for over 27 years. His devotion to Christian Science has led him to serve The Mother Church in a variety of roles including as an advertising representative of The Christian Science Monitor and as a member of the Christian Science Board of Lectureship.
Tim continues to serve as a Christian Science teacher and as the Christian Science Committee on Publication for Illinois.

zaterdag 21 juni 2014

Heraut

Bijbelverhalen: voedsel voor vandaag

van De Christian Science Heraut- -14 mei 2014
Uit de 5 mei 2014 editie van de Christian Science Sentinel.
Dit artikel is oorspronkelijk gepubliceerd op JSH-Online als een “News of Healing” audio podcast.
Een paar jaar geleden gaf ik les aan een zondagsschoolklas van twaalfjarigen. Het was een leuke groep kinderen en ik verheugde me iedere week op onze samenkomst. Op die bepaalde zondag bespraken we het verhaal van Elisa, de weduwe en haar olie (zie 2 Koningen, hoofdstuk 4), dat deel uitmaakte van de Christian Science bijbelles van die week.

vrijdag 20 juni 2014

Vrede geef ik u

Als ik de verslaggeving in de media over de verwarring zoals oorlog en misdaad rondom mij niet van me af kan zetten, hoe kan ik dan vrede hebben?  Vrede is de belofte en beloning voor het doen van het goede. Regeringen hebben niet het recht hun onderdanen een barbaars gedrag af te dwingen, dat niet meer is dan een karikatuur van beschaving. Oorlog is op zichzelf een kwaad, iets barbaars en duivels. Een overwinning in de dwaling is een nederlaag in Waarheid. Oorlog hoort niet thuis in het rijk van het goede; oorlog doet afbreuk aan macht en komt tenslotte ten val, van het eigen zwaard doorboord. Het Beginsel van alle macht is God, in God is Liefde. Alles wat in het menselijk denken of doen een element brengt dat tegengesteld is aan Liefde, is nooit een vereiste, nooit een noodzakelijkheid en wordt ook door de wet van God de wet van Liefde, niet gesanctioneerd. De Grondlegger van het Christendom heeft gezegd: “Mijn vrede laat ik u, mijn vrede geef ik u.” Wanneer ik voor de spiegel sta en de muur hier voor mij net was opgeblazen met spiegel en al, wat zou er dan gebeuren met mijn ‘weerspiegeling’? Wordt er bewust van dat er met jouw weerspiegeling niets zou zijn gebeurd, omdat jouw weerspiegeling daar is waar je bent, en dat je, wanneer je je zou omdraaien en in een andere spiegel zou kijken, of in honderd andere spiegels, je jouw weerspiegeling in al die spiegels zou zien. Jouw weerspiegeling is veilig bij jezelf; God ziet Zijn weerspiegeling op dezelfde manier, helemaal veilig in Zijn liefdevolle armen, dicht, dichtbij, o zo dichtbij Hem. Deze gedachte houdt zegen in voor allen naar wie jouw gedachten uitgaan en allen in elk rampgebied.

donderdag 19 juni 2014

Ononderbroken

Als iets belangrijk genoeg is om je zorgen over te maken, dan is het belangrijk genoeg ervoor te bidden. Gebed brengt ons dichter bij God en wij krijgen daardoor een andere kijk op het leven. De gedachte rijst hoger dan het sterfelijk beeld van leven en wordt deel van de geestelijke werkelijkheid, onze eenheid met God, die ‘ons een rijkere individualiteit’ schenkt, ‘een wijdere sfeer van denken en handelen, een verder reikende liefde, een hoger en duurzamer vrede.’ God is Liefde. Dat is een feit en ziekte is geen deel van een liefdevolle schepping. God schept alleen dat wat goed is en zegen inhoudt voor zijn kinderen. Omdat de goddelijke Liefde oneindig is, heeft disharmonie daarin geen plaats. In die Liefde vinden wij alleen harmonie en gezondheid. Kwaliteiten zoals vriendelijkheid, zachtmoedigheid en vredelievendheid zijn Christelijke eigenschappen die voortkomen uit onze eenheid met God en deze zijn dus eeuwig en kunnen niet in de dood eindigen. Wij zijn altijd zonder onderbreking één met God, of we nu werken of in gebed verdiept zijn. Alles wat we doen speelt zich in God af, want “in Hem leven wij en bewegen wij ons en zijn wij.” Een modernere vertaling van Psalm 37:37 luidt: ‘De vredelievende mens gaat een wonderbaarlijke toekomst tegemoet.’ God beschermt onze toekomst door ons ononderbroken in Zijn Liefde te houden, die alle werkelijkheid uitmaakt.

Liefde tot uitdrukking

Op welke manier komt Liefde tot uitdrukking? Liefde geeft. In de Bijbel  heet het: “Alzo lief heeft God de wereld gehad, dat Hij Zijn eniggeboren Zoon gegeven heeft” (Joh.3:16). Als de Liefde in ons tot uitdrukking komt, dat wil zeggen als we vriendelijk zijn, anderen helpen en de nederigheid hebben om onszelf weg te cijferen, dan geven we actief uitdrukking aan die tedere liefde die uit de goddelijke bron voortvloeit en de hele mensheid omvat. Een sterfelijke en stoffelijke opvatting van het leven aanvaardt het uitgangspunt van de geestelijke liefde soms niet. Links en rechts van ons horen we van burenruzie, zien we haat en moord, het beeld van de ene mens die een wolf is voor de andere mens. En om wat dichter bij huis te blijven, het is niet altijd eenvoudig onszelf lief te hebben. Ja, we moeten onszelf en anderen liefhebben. Liefde voldoet alleen dan aan haar essentie van geven als we het gebod van Jezus opvolgen, God lief te hebben en onze naaste als onszelf. Ontbreekt een van deze elementen, dan voldoet de liefde niet langer aan haar essentie. Wat is er voor nodig onszelf lief te hebben? Zodra we de goddelijke kwaliteiten herkennen die onze ware aard uitmaken is het niet moeilijk meer. Hoe meer we beseffen dat alle liefde direct uit het hart van het goddelijke opwelt, des te edelmoediger wordt onze liefde voor anderen. Het maakt een einde aan gevoelens van haat voor onszelf en voor onze naaste.

woensdag 18 juni 2014

Kenmerkend

Mary Baker Eddy openbaart ons Gods liefde voor de mens als de zoon of dochter van God. Door haar werk gaan wij iets meer begrijpen van onze individuele eenheid met God de Vader, zodat ook wij kunnen zeggen: “Ik en de Vader zijn één.” Zij verduidelijkt: “Zoals een waterdruppel één is met de oceaan, een lichtstraal één is met de zon, zo zijn ook God en de mens, Vader en zoon, één in wezen. De Bijbel zegt: “Want in Hem leven wij, bewegen wij ons, en zijn wij.” (Wetenchap en Gezondheid, blz. 361). Elke eigenschap die de goddelijke natuur uitmaakt, is bepalend voor de ware aard van een ieder van ons: liefde, intelligentie, reinheid, vergevingsgezindheid enz. Wat kenmerkend is voor God is kenmerkend voor ons in onze eenheid met Hem.

zondag 15 juni 2014

Next chat 17 juni 2014

Healing fear, panic attacks, and anxiety

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on June 17, 2014 at 2:00 pm EDT. Please come back to hear the broadcast!
Doug Sytsma
Do you just have to live with anxiety, panic and fear or is there something you can do about it? Christ Jesus often said to people in need, “Fear not”, and then proceeded to heal the condition that brought them so much fear. Fear can sometimes feel like a huge obstacle in our life with no way out. Yet, there is a way out through turning to God in prayer.
Join Christian Science practitioner Doug Sytsma as he answers questions in a live chat on this topic. He will show how understanding the laws of God is the spiritual basis for overcoming fear and anxiety in our lives and brings comfort and healing.
About Douglas Sytsma: Douglas Sytsma graduated from Fort Lewis College in Durango, Colorado, with a bachelor of science degree in chemistry. He then joined the United States Air Force and spent seven years as a navigator on a C-130 cargo plane. He then left the Air Force to focus on business, eventually owning a heating and air conditioning company, which he ran successfully for 18 years. Douglas liquidated his company in 2005 in order to devote himself to the full-time practice of Christian Science.

zaterdag 14 juni 2014

Facelift for the mind

Renovation shows are so popular on TV. But there’s a different kind of makeover - one that doesn’t deal with outward things that others can see. The one I’m thinking of is more private, personal and intimate in nature. It’s what I call a “facelift” for the mind - a way to renovate your thinking, and it’s good for your health.
Read more

vrijdag 13 juni 2014

Forgiveness


7 (Healthy) Reasons To Let In The “Fresh Air” Of Forgiveness

Revenge is sweet…to box office takings, as story lines in blockbusters like X-Men: Days of Future PastCaptain America: The Winter Soldier and The Amazing Spider-Man 2 prove. But in real life? Not so much, according to visionary thinkers from Maya Angelou to Nelson Mandela to Mary Baker Eddy. Here are some ideas from those who have road-tested the art of forgiving under trying circumstances.

zaterdag 7 juni 2014

MBE Papers project 7 juni 2014

Please join The Mary Baker Eddy Library for an audio chat 
"MAKING IT PUBLIC - THE MARY BAKER EDDY PAPERS PROJECT" 
Please join The Mary Baker Eddy Library for an audio-cast on Saturday, June 7, 2:00 p.m. EDT, on Mary Baker Eddy's years as a public speaker and preacher and the recently-launched “Pilot Papers Project,” at mbepapers.org on the Library's website. This new Web resource provides annotated documents with history and detail from a period when Eddy brought her message and ideas to gatherings great and small, sympathetic and hostile, in the public speaking venues of her day. 
Sherry Darling, Project Manager and Lead Researcher for the “Papers Project,” and Senior Researcher, Mike Davis, will be in the studio to discuss this pivotal and profound period in Mary Baker Eddy’s experience and in the history of Christian Science. Davis, who wrote much of the annotation for the papers project, and Darling will explore this content and respond to listener comments and questions. Comments and questions can be submitted just prior to the broadcast and throughout the program on the web page for the June 7th event. 
For more information, please contact Library Programs Producer, Jonathon Eder, at ederj@mbelibrary.org or 617- 450-7131 

Next chat 10 Juni 2014

Christian Science nursing's tender care

 Sentinel Audio Chat
Audio begins on June 10, 2014 at 2:00 pm EDT. Please come back to hear the broadcast!
Linda Kohler
Around the world, and through the centuries, nurses have ministered with wisdom and compassion to those needing their care. Mary Baker Eddy, the Discoverer of Christian Science, included Christian Science nursing as part of this Church's healing ministry. Through their ministering care—whether offered in an individual's home or in an institutional setting, Christian Science nurses sustain a healing atmosphere for patients while also caring for their human needs. Supporting their work is the understanding that God supports and inspires this ministry, which witnesses and reflects Love's perfect care.
To learn more about what Christian Science nursing is, and how natural it is for each of us to express, and to accept, God's tender, compassionate care, join this chat with an experienced Christian Science nurse.

vrijdag 6 juni 2014

Heraut

Goddelijke wet: ongeëvenaard machtig

van De Christian Science Heraut- - 1 november 2010
Oorspronkelijk gepubliceerd in The Christian Science Journal van oktober 2007
Wet! Het woord alleen al impliceert de macht van de goddelijke Wetenschap. Christian Science is de geestelijke wet in praktijk gebracht, en belichaamt het begrip van de onweerlegbare goddelijke kracht. De geestelijke wet wordt geschraagd door onbeperkte autoriteit. Hij is ongeëvenaard machtig. Of zoals Mary Baker Eddy het stelde: “Gods wet bestaat uit drie woorden, ‘Ik ben Alles’ en deze volmaakte wet is altijd aanwezig om elke aanspraak van een andere wet af te wijzen” (No and Yes, blz. 30). Dat is een uiterst substantiële en bondige verklaring van wet – zijn potentievermogen en werkwijze.

woensdag 4 juni 2014

Trust

Spreuken 3:5
"Vertrouw op de HEER met heel je hart,
steun niet op eigen inzicht.
Denk aan hem bij alles wat je doet,
dan baant hij voor jou de weg."


dinsdag 3 juni 2014

Heraut


Mijn dochters hoofdpijn stopte

van De Christian Science Heraut- -14 mei 2014
Oorspronkelijk gepubliceerd in de maart 24 2014 editie van de Christian Science Sentinel
Een jaar of drie geleden in de zomervakantie ging ik met mijn dochter, toen een jonge tiener, boodschappen doen. Op de parkeerplaats voelde ze zich opeens niet lekker en klaagde, in tranen, dat ze vreselijke hoofdpijn had.

maandag 2 juni 2014

Visie

Hoe zit het met de toekomst? Dit houdt menigeen bezig, of dat nu toekomstdroom genoemd wordt, of toekomst shock, futorologie, technologisch optimisme, Armageddon, of een science-fiction fantasie. Als we de toekomst proberen te voorspellen op grond van wat we van het verleden weten, missen we het meest wezenlijke element van verandering - de transformatie van ons denken. Als een rups zijn toekomst zou baseren op wat er tot dusver in zijn leven had plaatsgevonden, zou hij geen flauw idee hebben wat een vlinder is. En toch heeft hij binnenin zich het vermogen voor die prachtige transformatie. Hoe beperkt onze visie ook is op onze aard en onze capaciteiten als de zonen en dochters van God, het is de Christusidee die nu, op dit moment, in ons menselijk bewustzijn werkt om de transformatie te bewerkstelligen en ons hele wereldbeeld overhoop te halen. Als we tenminste aan die Christus gehoor willen geven. In laatste instantie bestaat die wereld niet ergens buiten ons - maar is een mentaal verschijnsel dat wij allemaal binnen ons bewustzijn hebben. En waar begint die verbetering dus anders dan bij onszelf. Het is onze individuele verantwoordelijkheid daarop toe te zien.

zondag 1 juni 2014

Maandag 2 juni Annual Meeting 2014

"A spiritual foundation of Christ-healing"*

* "Jesus established his church and maintained his mission on a spiritual foundation of Christ-healing" (Science and Health with Key to the Scripturesp. 136.1).
You're invited to join the Officers of The Mother Church for  the live webcast online-only* on Monday, June 2, 2014, at 1 p.m. Boston time (check Time Zone Converter for your local time). It will last not more than 2 hours. The replay will be available within 24 hours.
The program is below. We recommend you test your computer before hand. If needed, check out:Annual Meeting technical help. Tweeting is welcomed—use the hashtag #TMCAM2014. The onlineChurch Lobby will open at the end of the meeting. 

Streaming options: [video low] [video high] [audio only]
June 2, 12 to 1:00 pm: enjoy a slideshow of Monitor photos. It's perfect for testing.
1:00 pm: Annual Meeting Program
Organ prelude
Message from the Directors
Welcome by Chair of the Christian Science Board of Directors
Greetings, readings, and prayer by President
Hymn 299 (words on screen)
Focus on theme
Healing experience
Committee on Publication report
Treasurer’s report
Christian Science nursing discussion
Hymn 175 (words on screen)
The Christian Science Monitor discussion
Clerk’s report with the Christian Science Board of Directors
Closing
After you have seen the webcast, please fill out this survey about your viewing experience.
What could be more reassuring than experiencing the healing power of the Christ? In preparation the Board of Directors invites you to study Mrs. Eddy’s article “'Choose Ye'” (The First Church of Christ, Scientist, and Miscellany, p. 3-6).