vrijdag 2 mei 2014

Zelfbeschikking

Ik probeer ieder mens als een gelijkwaardige medemens te zien, te begrijpen dat we allen dezelfde bron, God, hebben, broeders zijn, en dat iedereen een onvervreembaar recht op vrijheid en zelfbeschikking heeft. Ik zie in dat respect voor het door God geschonken wezen van anderen een eerste vereiste is voor een constructieve samenwerking. Dit is natuurlijk niet mogelijke tenzij wij afkomen van onze eigen angst. Allereerst moet ik leren mijzelf te aanvaarden en op de juiste wijze te waarderen, om mijn gedachten en gevoelens in evenwicht te brengen. Als ik mij bewust ben van mijn ware identiteit als uitdrukking van de goddelijke Liefde, dan draag ik bij tot het evenwicht van mijn omgeving door mijn eigen evenwicht. Daarom vraag ik mij dagelijks af: “Leer ik iedereen in deze Liefde omvatten?” Alleen op deze wijze kan ik vrij zijn van de angst die bij mij stress veroorzaakt, en vrij zijn van veinzen en toneelspelen. Elke dag ervaar ik dat deze manier van denken tot meer samenwerking en discipline en wederzijdse achting leidt.

Geen opmerkingen: