donderdag 22 mei 2014

Vredevorst

Door televisie, internet en andere ‘social media’ is de wereld zo klein geworden dat ze een dorp lijkt en wij zijn allemaal op de een of andere manier wel betrokken geraakt bij toestanden die ons zó hebben aangegrepen dat ook wij niet vrij zijn van gevoelens van opstandigheid en verwarring, van schuld en verontwaardiging. En zo worden we beroofd van vrede en vreugde. Deze onrust verspreid zich als een besmettelijke ziekte. Daarom is het nodig aan die gevoelens een eind te maken. Als wij ervan uitgaan dat een mens, een plaats of een ding, een omstandigheid of een gebeurtenis onze vrede bepaalt, dan nemen wij tezelfdertijd aan dat onze vrede gebaseerd is op de stoffelijke opvatting van het bestaan. Die vrede kan geen stand houden. Dat is niet werkelijke vrede, het is de schijn van een vrede, die door de stof of door stoffelijke opvattingen wordt geboden, een vrede die komt en gaat en geen stabiliteit biedt. Christus Jezus werd de “vredevorst” genoemd. En omdat hij ons geleerd heeft dat wij allemaal kinderen van God zijn, zijn ook wij vredevorsten, erfgenamen van een koninkrijk. En ons koninkrijk is het koninkrijk der hemelen, een toestand van eeuwige vrede en gelukzaligheid. Gods koninkrijk is een koninkrijk van vrede, d.w.z. dat Hij in Zijn alomtegenwoordigheid en almacht Zijn wezen, bestaan en leven, die vrede zijn, overal tot uitdrukking brengt en dat altijd gedaan heeft. Die vrede is de waarheid die er altijd geweest is en er altijd zijn zal, en niets en niemand, geen omstandigheid, gebeurtenis, persoon, plaats of ding is in staat Zijn vrede te verbreken, zelfs niet voor een seconde. Hij is het ene grote onverstoorbare Zijn . . . “dat was en is en zijn zal en dat door niets kan worden uitgewist” (Wetenschap en Gezondheid, blz. 290).

Geen opmerkingen: