woensdag 21 mei 2014

Vrede in de wereld

In een situatie wanneer je bang en ongerust bent is bidden een manier om de vrede  niet alleen te voelen, maar ook uit te stralen. God heeft ieder van ons lief. Hij weet wat elk hart nodig heeft, want Hij is de goddelijke Liefde en die Liefde is niet vóór de een en tegen de ander, die is totaal onpartijdig, dat is de universele Liefde. In de eerste plaats is het belangrijk te weten dat je zelf vrede moet vinden, voordat je die voor je omgeving kunt opeisen. Het is niet nodig eerst door een soort onderhandelingsfase te gaan om die vrede te bereiken, nee, eerst is er vrede en die opent de weg tot verdere communicatie, tot vertrouwen, tot uitwisseling. En die vrede resulteert in een gemeenschappelijke band als kinderen van dezelfde Vader. De wens dat u deze vrede mag vinden is altijd een deel van mijn gebed - en u vindt die vrede door te weigeren u van de wijs te laten brengen door wat er dan ook in uw leven, uw lichaam, of in uw huis, of zelfs in de wereld, gebeurt. God laat zich niet van de wijs brengen en als wij Hem gelijk willen worden, is het noodzakelijk dat wij deze vrede vinden. Dat is de moeite waard, want het brengt genezing in ons gemoed, in ons lichaam, en bovenal in onze wereld.

Geen opmerkingen: