donderdag 29 mei 2014

Vertrouwen in de toekomst

Toen een kennis van mij door omstandigheden naar de Verenigde Staten vertrok om daar bij familie te gaan wonen, bleek haar school Engels totaal onvoldoende om de mensen te verstaan of behoorlijk met ze te praten. Iemand gaf haar toen een boek en zei, dat men hieruit op een prachtige manier Engels zou kunnen leren. Een boek vol nieuwe ideeën over wat het leven werkelijk was, wat God is en wat de mens is. Dit boek was Wetenschap en Gezondheid en ze leerde niet alleen beter Engels, maar het opende een hele nieuwe dimensie van gezondheid. Er vond een radicale verandering in het denken plaats. Ze ontdekte dat  God de mensen niet straft voor zonden, waartoe Hij ze zelf in staat stelde. Maar dat God het goddelijk Beginsel is, Leven, Waarheid en Liefde, de schepper van een volmaakt, geestelijk heelal, waarvan het stoffelijke alleen maar het omgekeerde symbool is. En wat het belangrijkste was, ze begon de mens niet langer te zien als een door gevaren omringde sterveling, in een stoffelijk lichaam dat hem soms plezier, maar veel vaker pijn of last bezorgde - maar als Gods geestelijk kind, voorbestemd om te genieten. Ze begreep al gauw dat de werkelijke mens geestelijk en volmaakt is, dat de mens de onsterfelijke uitdrukking is van God, Geest en Zijn eigenschappen, dat al het goede, tot uitdrukking brengt. Toen haar gedachten steeds meer vervuld werden met het ware, geestelijke begrip van de mens en het heelal, veranderden angstige, verdrietige gedachten in een gevoel van geluk en vertrouwen in de toekomst.

Geen opmerkingen: