donderdag 1 mei 2014

Uit God geboren

In zijn goddelijke zelfheid als de Christus veraanschouwelijkt Jezus de ware geestelijke mens van Gods schepping, voor wie zonde onmogelijk is en die geen verlossing behoeft. Dit is de mens op wie Johannes doelde in zijn woorden (1Joh.3:9): “Een ieder, die uit God geboren is, die doet de zonde niet, want Zijn zaad blijft in hem; en hij kan niet zondigen, want hij is uit God geboren.” Het is waar dat Jezus op aarde deel scheen te hebben in de menselijke omstandigheden die verlossing noodzakelijk maken. Toch blijft het onomstotelijk waar dat wij, als wij in alle oprechtheid zijn leer aanvaarden en in ons dagelijks leven zijn woorden gehoorzamen, de waarheid zullen aanschouwen van ons ware wezen als kinderen van God - zondeloos, gezond, vreugdevol en vrij.

Geen opmerkingen: