dinsdag 20 mei 2014

The Christian Science Monitor

Ongeveer 125 jaar geleden stichtte Mrs. Eddy een eigen kerk, hetgeen toen een moedige daad was en misschien zou dat ook vandaag de dag op sommige plaatsen nog veel verzet oproepen. Dat weerhield haar echter niet haar hand in Gods hand te leggen en Hem bij elke volgende stap geheel te vertrouwen. Door al dit verzet, zelfs van haar eigen familie, van vrienden en van enkele van haar leerlingen, leerde zij geduld, vergevingsgezindheid en boven al dat zij haar vijanden moest liefhebben. Al die aanvallen en al dit verzet hield voor haar een zegen in, doordat het haar dwong zich geheel tot God te keren, weg van allerlei persoonlijke opvattingen, om het antwoord te vinden op de vele vragen in haar zoeken naar waarheid. Dit gaf haar de vrede en onaantastbaarheid die zij nodig had. Zij hield een levendige belangstelling voor de zaken die de wereld bezig hielden, las de kranten en ze zorgde ervoor dat zij op de hoogte bleef van haar tijd. Op zevenentachtigjarige leeftijd richtte zij haar eigen krant op, omdat zij niet gelukkig was met de kwaliteit van de berichtgeving in haar tijd en ze het gevoel had dat de wereld iets beters verdiende. Het motto van deze krant, The Christian Science Monitor, luidt: “... niemand te kwetsen, maar de gehele mensheid tot zegen te zijn.” In feite: “Vrede op aarde, in de mensen een welbehagen.”

Geen opmerkingen: