donderdag 8 mei 2014

Middelpunt en omtrek

Een onjuist begrip van identiteit leidt talloze mensen naar crises en naar ziekte. Om het verkeerde beeld van identiteit, de verkeerde waarneming van het ik, weg te wissen, werk ik met de woorden uit het boek Wetenschap en Gezondheid. “God is het middelpunt en de omtrek van het zijn” (Wetenschap en Gezondheid blz. 203). Liefde is het middelpunt en de omtrek van het zijn! In Liefde bestaat geen op zichzelf geconcentreerd zijn, geen zelfaanmatiging noch overgevoeligheid, er zijn geen complexen, er is geen rusteloosheid, noch haast. Met de eigenschappen van Liefde als middelpunt en omtrek van ons denken en doen, ervaren wij geen beperking van binnenuit, noch van buitenaf en niets kan de normale activiteit verlammen. “Liefde als middelpunt en omtrek” betekent vrijheid en dat alleen is onze ware aard.

Geen opmerkingen: