maandag 12 mei 2014

Levend Beginsel

Het vermogen om lief te hebben is een deel van onze identiteit. Het is onze verantwoordelijkheid ons open te stellen voor de macht van de goddelijke Liefde en plaats te maken voor stromen van Liefde. Wij doen dit door te geven. Wij verliezen niet wat wij geven, we verliezen alleen wat we behouden. Ware zelfontplooiing komt door de wil om te leven, opdat het oneindig Beginsel van Leven, dat ons altijd op de juiste wijze leidt tot uitdrukking wordt gebracht. Deze leiding is niet onze activiteit, maar die is van God. Het verkeerde op het eigen ik gericht zijn van mensen, bijvoorbeeld een gevoel van verlies, zelfkritiek en zelfverachting, belet hen te zien en te voelen wat voortdurend voortkomt uit de goddelijke bron. Onbewust gaan ze voorbij aan de alomtegenwoordigheid van Gods volmaaktheid en van Zijn volmaakte schepping. Echter niemand kan ooit buiten deze geestelijke schepping zijn. Identiteit bestaat alleen in de alheid van de ene Geest! We kunnen dus nooit in een luchtledigheid bestaan! “Identiteit is de weerspiegeling van Geest, de weerspiegeling in verlerlei vormen van het levend Beginsel Liefde” (Wetenschap en Gezondheid blz. 477).

Geen opmerkingen: