zondag 25 mei 2014

Heraut


Herinneren en vergeten

van De Christian Science Heraut- - 1 augustus 2012
JSH-Online, 5.16.2012

Het menselijk geheugen – het vermogen zich details te herinneren zoals bijvoorbeeld de straatnamen in een stad als je een adres zoekt, of hoe je een ingewikkelde wiskundige formule moet toepassen – wordt dus feitelijk scherper als wij ons realiseren dat er één Gemoed is, want Gemoed ondersteunt het geheugenvermogen.
Lees meer>>>

Geen opmerkingen: