zondag 4 mei 2014

Heraut

Heeft u Judas vergeven?
Dorothy Estes
van De Christian Science Heraut- -22 april 2014

Oorspronkelijk gepubliceerd in de 7 april 2014 editie van de Christian Science Sentinel.

Jezus vergaf Judas. Ondanks dat hij door Judas was verraden en overgeleverd aan degenen die hem zouden kruisigen, probeerde Jezus niet het verraad te verijdelen noch was hij er verbitterd over. Zijn welbekende verklaring van totale vergiffenis: “Vader, vergeef het hun; want zij weten niet, wat zij doen” (Lukas:23: 34), gold ook voor Judas. Hoe kon Jezus zo’n verschrikkelijk onrecht vergeven van zijn eigen discipel die hem bedroog en van degenen die hem kruisigden? Hij begreep en was zich volkomen bewust van de alheid, de almacht van God, het goede, en de absolute nietsheid van het kwaad in al zijn vormen. Hij begreep dat al deze dingen slechts konden “meewerken ten goede voor hen die God liefhebben” (volgens King James bijbelvertaling, Romeinen 8:28). En dat is ook precies wat er gebeurde. De kruisiging maakte Jezus’ opstanding uit de dood mogelijk, die voor eeuwig het 
bewijs levert dat het kwaad in welke vorm dan ook, zelfs de dood, geen enkele macht heeft.

Geen opmerkingen: