woensdag 7 mei 2014

Begrijpende liefde

Het internationale dagblad “The Christian Science Monitor” is door Mary Baker Eddy opgericht met de leus: “Niemand te kwetsen maar allen te zegenen.” Wat betekent deze leus? Het houdt in o.a. een niet egocentrisch denken, niet alles vanuit een eigen standpunt te bekijken, maar ook vanuit het standpunt van anderen. Het betekent elke toestand en de oorzaak van gedrag liefdevol te begrijpen; het betekent onder het lelijke oppervlak van alles te kijken en rechtvaardig te zijn. Dit was haar begrip van ‘volmaakte liefde.” In de woorden van Johannes sprekend: “God is liefde.; en hij die in de liefde blijft, blijft in de almacht van het Goede en de almacht van het Goede in hem. Er is in de liefde geen vrees, in het bewustzijn van de almacht van Geest - want de volmaakte liefde, het bewustzijn dat alles ziet als in God besloten, drijft de vrees buiten. Hij die vreest, vulle zijn bewustzijn geheel met begrijpende liefde! Dit is de weg naar een leven zonder vrees.” Christus Jezus heeft ons deze weg gewezen. Als we proberen de wederzijdse menselijke betrekking tot ontwikkeling te laten komen zonder strijd om superioriteit, als men zichzelf noch anderen onderwerpt aan spanning en niet neemt wat anderen toebehoort, of onszelf boven hen stellen, dan draagt dat bij tot ontvouwing en maakt dat wij samenleven in een opbouwende betekenis van gemeenschap.

Geen opmerkingen: