woensdag 30 april 2014

Tegenwoordige status

Als leden van de Kerk proberen wij nadrukkelijk onze gedachten en ons leven in overeenstemming te brengen met het voorbeeld dat Jezus ons gegeven heeft, en bidden wij dagelijks tot God de gevoelens van de mensheid  te verrijken. Tegelijkertijd beschouwen wij de zonde als een valse voorspiegeling, die ons, zolang wij eraan toegeven, vroeg of laat straf zal bezorgen. Maar als wij met Gods hulp waakzaam blijven voor de aard van zonde als verdichtsel of leugen, en weigeren eraan te gehoorzamen, dan heeft de zonde niet langer macht over ons en is de zonde niet langer een werkelijkheid voor ons waartegen wij ons teweer moeten stellen. Toen Jezus ons voorschreef: “Weest gijlieden dan volmaakt, gelijk uw Vader, Die in de hemelen is, volmaakt is,” (Matt. 5:48) was het duidelijk dat hij van ons verwachtte deze volmaaktheid te bereiken - te beseffen en te bewijzen dat dit onze ware, tegenwoordige status was als uitvloeisel van de volmaaktheid van onze schepper. Hoewel hij zonde op zichzelf nooit door de vingers zag, was hij altijd meedogend en vergevingsgezind voor de zondaar, vanwege het feit dat zonde nooit de eeuwige geestelijke waarheid van de mens kan zijn als de volmaakte zoon van God.

Geen opmerkingen: