woensdag 16 april 2014

Heraut


Kan een beslissing juist zijn en door God geleid zelfs als hij degenen die we liefhebben teleurstelt?
Is het onze taak mensen gelukkig te maken? Of is het onze taak trouw aan onszelf en aan God te zijn? Als wij trouw zijn aan onszelf en aan God, dan hebben anderen daar baat bij, maar als we dat niet zijn, doen we onszelf tekort. Het is alsof we op drijfzand lopen, we zijn dan niet gegrond op de rotsvaste basis, Christus. We willen op de rots staan, niet op zand. Het huis dat op de rots was gebouwd had een storm te verduren, maar het bleef staan (zie Mattheus 7:24-27).
Als we niet eerlijk zijn jegens onszelf, hebben we niet die kracht, dat fundament, omdat we doen wat iemand anders wil. Daarmee bedriegen we onszelf. Vertrouw daarom dat wat de één zegent allen zegent (zie Wetenschap en Gezondheid, blz. 206). Er staat niet: “wat de één zegent, zegent de ander niet.” We moeten trouw zijn aan onszelf, want daar komt onze kracht vandaan

Geen opmerkingen: