vrijdag 25 april 2014

Beschikbaar

Hoewel de leerstellingen van Jezus onze onvoorwaardelijke gehoorzaamheid eisen, maakte hij duidelijk dat wij zelf niets kunnen doen zonder Gods hulp. Maar met Gods hulp zijn alle dingen mogelijk. Wij dienen de Christus in ons binnenste te erkennen en ons aan hem over te geven als de enige genezende en verlossende kracht. Mrs. Eddy definieert deze genezende en helpende rol van de Christus als “de goddelijke openbaarwording van God, die tot het vlees komt om vleesgeworden dwaling te vernietigen” (Wetenschap en Gezondheid blz. 583). De Christus is zoals Jezus aangaf, altijd met ons, om te helpen, te genezen, te redden en te verlossen. Verlossing wordt op die manier een dagelijks proces van het aantrekken van “de klederen van Christus”. Verlossing eist bereidwilligheid om God, Geest, te eren als de schepper van al wat goed en rein is en een bereidwilligheid elke uiting van het kwaad - ellende, zondigheid, ziekte, gebrek of verlies - ter verantwoording te roepen met behulp van de tegenwoordigheid en macht van de Christus, Waarheid, die heden evenzeer beschikbaar is als in de tijd van Jezus.

Geen opmerkingen: