dinsdag 11 maart 2014

Onze wereld

Alle mensen verlangen met hart en ziel naar vrede - en waarschijnlijk het meest degenen die een oorlog meegemaakt hebben. Wat doen u en ik hier nu voor? Misschien denkt u dat wij grote beslissingen teveel aan politici overlaten, terwijl we onszelf het recht voorbehouden hun pogingen te bekritiseren? Hoe meer je er over nadenkt, hoe meer ik tot de verontrustende overtuiging kom dat wij allen deze verantwoordelijkheid moeten delen. Het is ònze wereld, niet alleen de hunne. Natuurlijk moet onze eerste bijdrage zijn, vrede in onze eigen harten te vinden. Wanneer wij ons dagelijks tot God wenden voor leiding, zullen we geleidelijk een hele last van zorg en vrees kwijtraken. God-gelijke eigenschappen zullen ons denken gaan besturen. Ongeduld wordt vervangen door geduld, zelfzucht door denken aan anderen, haat door liefde. Daardoor worden de relaties tot onze medemensen steeds harmonischer. Wanneer we vooruitgang boeken met betrekking tot vrede in eigen hart en huis, kunnen we onze sfeer van belangstelling steeds verder uitbreiden. Wij hebben intelligente leiding nodig om de oorzaak van de onrust op te sporen, en edelmoedigheid en liefde voor onze medemensen om het onrecht ongedaan te maken. Mrs. Eddy schrijft op blz. 286 van Miscellany: “Jarenlang heb ik dagelijks gebeden dat er geen oorlog meer zou zijn, geen barbaarse afslachting meer van onze medemensen; heb ik gebeden, dat alle volkeren der aarde en van de eilanden in de zee één God, één Gemoed zouden hebben; dat ze God boven alles lief zouden hebben en hun naaste als zichzelf.”

Geen opmerkingen: