donderdag 6 maart 2014

Gods stem

Voor velen komt bevrijding van de suggesties van een stoffelijk, sterfelijk gemoed - mesmerisme - door een nederig besef van de noodzaak, geleid te worden door een grotere en hogere macht dan zijzelf - een bereidheid alleen naar de stem van God, het goddelijk Gemoed, te luisteren. Vaak zullen we om dit te doen, met opzet een rustige omgeving moeten zoeken. Deed Jezus niet hetzelfde, wanneer hij zich in de woestijn of op een berg terugtrok? Maar dit op zichzelf is niet genoeg. Het komt niet in de eerste plaats aan op de stoffelijke omgeving. Gods stem kan in een drukke straat net zo goed gehoord worden als temidden van landelijke rust of in de beslotenheid van een kamer. Maar hoe kunnen wij Gods stem horen en onderscheid maken tussen de juiste leiding van het goddelijk Gemoed en de misleidende opwellingen van het menselijk gemoed - of sterfelijk gemoed, zoals het in Christian Science vaak genoemd wordt? Het antwoord is: door gebed, en door steeds meer gewend te raken aan Gods stem, als gevolg van dat gebed. Laten we dus door gebed vertrouwd raken met Gods stem. Het eerste hoofdstuk van Mrs. Eddy’s belangrijkste werk, Wetenschap en Gezondheid met Sleutel tot de Heilige Schrift, is aan dit onderwerp gewijd.

Geen opmerkingen: