donderdag 27 maart 2014

Genezen

Het genezen van fysieke problemen door een juist inzicht in de Oneindige. Wanneer de Christian Scientist geconfronteerd wordt met gezondheidsproblemen, of wat voor onharmonische situaties dan ook, dan vindt hij een uitkomst uit zijn probleem, niet door er dieper op in te gaan, maar door zich ervan af te wenden naar God, naar de Oneindige toe. Door het bevestigen van de macht en goedheid van God, wiens schepping volkomen geestelijk is, en door daarbij tevens de werkelijkheid van het kwaad en van lijden te ontkennen, wordt het denken van zijn boeien bevrijd en kan het genezing ontvangen. De erkenning dat God Zijn geestelijke schepping harmonisch bestuurt en bewaart, vermindert vrees - die zo  vaak de oorzaak is van ziekte. Naarmate het bewustzijn ontvankelijk wordt voor de genezende, verlossende macht van de Christus, Waarheid, verdwijnt ziekte geleidelijk uit ons leven. Genezing in Christian Science is niet slechts een kwestie van het terugkrijgen van onze gezondheid, maar van duidelijker te beseffen wie wij in werkelijkheid zijn als kinderen van God. Genezing betekent in feite dat wij een stoffelijke opvatting afleggen en die vervangen door een besef van de eenheid van de mens met God.

Geen opmerkingen: