dinsdag 18 februari 2014

Oorzaak en gevolg

We leven in een wetenschappelijke eeuw. Het is daarom logisch dat ook de godsdienst vanuit een wetenschappelijk standpunt benaderd zou worden. Mrs. Eddy heeft dat gedaan. Ze beredeneerde dat we de ware identiteit van de mens kunnen vinden door de wetenschappelijke relatie die er bestaat tussen oorzaak en gevolg, waar te nemen. We weten allemaal hoe het komt dat we in een spiegel ons spiegelbeeld zien. Wij zijn de oorzaak of bron van die weerspiegeling en ons spiegelbeeld is het gevolg. U blijft altijd de oorzaak en uw spiegelbeeld blijft altijd het gevolg. Laten we die beschouwing van onszelf als de oorzaak van ons spiegelbeeld even laten rusten en in plaats daarvan kijken naar “de grote bouwmeester”, de ene Geest of universele schepper. Laten we de grote bouwmeester beschouwen als de enige ware oorzaak en onszelf als de weerspiegeling of het gevolg van deze enige ware oorzaak. Om tot een juiste bepaling te komen van wat de mens is, is het voor de mensheid van het grootste belang een exacte definitie te vinden van wat God werkelijk en wetenschappelijk is, want we kunnen nooit een juist idee over onszelf als gevolg krijgen, zolang we geen juist begrip van God als onze oorzaak hebben. De grote bouwmeester is de ene God - die unieke, scheppende kracht die alle macht en alle intelligente bezit en alomtegenwoordig is. Als we dan logisch van oorzaak naar gevolg redeneren - als we zien dat God de oorzaak en de mens het gevolg is - dan moet datgene wat God kenmerkt als oorzaak, ook de mens kenmerken als gevolg. Christian Science leert ons dat God de enige oorzaak is, de bron of het goddelijk Beginsel van alles wat werkelijk bestaat, de besturende intelligentie, of het Gemoed, van de mens en het heelal.

Geen opmerkingen: