zaterdag 4 januari 2014

Radicale inzicht

Christian Science leert dat we duidelijk het goede in onszelf en in anderen zien en er bewust naar streven dit aan het licht te brengen. Om dit te bereiken moeten we in ons binnenste het verlangen bevorderen om deze geestelijke aard van de mens, van het leven, te leren zien. Hoe u de mens ziet is van het grootste belang. Er is een verhaal over een man die haastig door een busstation liep. Hij gooide een geldstuk in de hoed van iemand die potloden verkocht. Even later kwam hij terug en vroeg om zijn potlood. “Ik wil mijn verontschuldigingen aanbieden,” zei hij. “Ik heb u behandeld als een bedelaar, maar u bent natuurlijk een zakenman.” Een paar maanden later, toen hij weer in dit busstation kwam, werd hij door iemand aangeroepen. De stem kwam vanuit een keurig verzorgde tijdschriftenkiosk. “Ik heb naar u uitgekeken”, zei de man. “U was de eerste die me behandelde als een zakenman, en zoals u ziet ben ik dat nu geworden.” Wij zijn allemaal in zaken - het is onze zaak de volmaakte mens van Gods schepping te zijn en deze volmaakte mens te zien in alle andere mensen. Wanneer we dit beeld van de mens in het licht van Liefde houden, zullen we meer dan louter een menselijk besef van het goede uitstralen. We brengen dan het radicale inzicht tot uitdrukking dat om andere mensen geeft, dat bemoedigt, geneest, menselijke betrekkingen hernieuwt, en ons leven en onze maatschappij opheft en waardevol maakt. En dit alles als gevolg van het zien van de volmaakte mens - overal.

Geen opmerkingen: